Інститут механіки ім. С.П. Тимошенка

Національна академія наук України

Інститут механіки ім.С.П.Тимошенко НАН України - Новини

2024 рік

2024.07.15 ОГОЛОШЕННЯ про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад наукових працівників в Інституті механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України
2024.07.11 Наказ Про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад
2024.06.25 Наказ Щодо проведення конкурсу для участі в програмі постдокторальних досліджень у Національній академії наук України (Результати конкурсу від 2024.06.06)
2024.06.10 Наказ Щодо затвердження учасників конкурсу програми постдокторальних досліджень у Національній академії наук України
2024.06.06 Інститут механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України оголошує конкурс для участі в програмі постдокторальних досліджень у Національній академії наук України
2024.05.28 Наказ Щодо затвердження результатів конкурсу на заміщення вакантних посад в Інституті механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України (Результати конкурсу від 2024.04.01)
2024.05.20 Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної наукової конференції «Механіка: сучасність і перспективи»,
Конференція відбуватиметься в Інституті механіки ім. С.П Тимошенка НАН України 7–11 жовтня 2024 р.
2024.05.10 Наказ про затвердження учасників конкурсу на заміщення вакантних посад в Інституті механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України
2024.05.10 Наказ про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад в Інституті механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України
2024.05.10 ОГОЛОШЕННЯ про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад наукових працівників в Інституті механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України
2024.04.11 Наказ про затвердження результатів конкурсу на заміщення вакантних посад в Інституті механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України
2024.04.05 Наказ про затвердження учасників конкурсу на заміщення вакантних посад в Інституті механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України
2024.04.01 ОГОЛОШЕННЯ про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад наукових працівників в Інституті механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України
2024.03.14 26 березня 2024 р. об 11-00 годині в к.311 (головний корпус) відбудеться атестація аспірантів Інституту механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України
2024.03.11 ГРАФІК роботи загальноінститутського семінару з механіки Інституту механіки ім.. С.П. Тимошенка НАН України в квітні – травні 2024 р.
2024.03.01 Наказ про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад
2024.03.01 ОГОЛОШЕННЯ про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад наукових працівників в Інституті механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України
2024.02.22 Наказ про затвердження результатів конкурсу на заміщення вакантних посад
2024.02.15 Наказ про затвердження учасників конкурсу на заміщення вакантних посад
2024.01.30

29 січня 2024 року виповнилось 85 років видатному українському вченому й організатору науки, засновнику наукової школи в галузі лінеаризованої механіки деформівних тіл і суміжних напрямів, лауреату Державної премії СРСР (1985), двічі лауреату Державної премії України в галузі науки і техніки (1979, 1988), заслуженому діячеві науки і техніки України (2016), лауреату Золотої медалі ім. В.І. Вернадського НАН України (2014), премій імені видатних учених НАН України: імені О.М. Динника (1979), імені М.К. Янгеля (1983), імені С.П. Тимошенка (2000), імені Г.С. Писаренка (2014), імені В.М. Глушкова (2016), імені О.К. Антонова (2017), багаторічному директору Інституту механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України (1976—2022), доктору технічних наук (1965), професору (1969), академіку НАН України (1978) Олександру Миколайовичу Гузю.

Публікації на сайті Національної академії наук України і в журналі «Доповіді Національної академії наук України» висвітлюють факти і віхи наукового шляху видатного вченого-механіка.

2024.01.12 ОГОЛОШЕННЯ про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад наукових працівників в Інституті механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України
2024.01.11 Наказ про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад наукових працівників в Інституті механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України

2023 рік

2023.12.26 Наказ про затвердження результатів конкурсу на заміщення вакантних посад в Інституті механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України
2023.12.25 Наказ про затвердження учасників конкурсу на заміщення вакантних посад в Інституті механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України
2023.11.21 Наказ про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад наукових працівників в Інституті механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України
2023.11.21 ОГОЛОШЕННЯ про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад наукових працівників в Інституті механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України
2023.11.21 Наказ про затвердження результатів конкурсу на заміщення вакантних посад в Інституті механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України
2023.11.17 Наказ про затвердження учасників конкурсу на заміщення вакантних посад в Інституті механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України
2023.10.09 Наказ про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад наукових працівників в Інституті механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України
2023.10.08 ОГОЛОШЕННЯ про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад наукових працівників в Інституті механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України
2023.08.03 Інститут механіки ім. С.П. Тимошенко оголошує про набір до аспірантури в 2023 р. за спеціальністю 113 – прикладна математика. Перелік необхідних документів можна знайти на сайті Інституту в рубриці АСПІРАНТУРА І ДОКТОРАНТУРА розділ АСПІРАНТУРА «Правила прийому до аспірантури». Терміни проведення вступних іспитів: спеціальність - 12.09.23р., іноземна мова - 19.09.23р. За довідками звертатись за тел. 0445967710; 0503849283.
2023.07.13 Оголошення про проведення вступних іспитів в аспірантуру Інститут механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України
25 липня 2023 року об 11 годині в аудиторії 311 відбудеться складання вступного іспиту за спеціальністю 113 – прикладна математика.
2023.06.22 Наказ про затвердження результатів конкурсу на заміщення вакантних посад наукових працівників в Інституті механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України
2023.06.16 Наказ про затвердження учасників конкурсу на заміщення вакантних посад наукових працівників в Інституті механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України
2023.05.09 Наказ про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад наукових працівників в Інституті механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України
2023.05.09 ОГОЛОШЕННЯ про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад наукових працівників в Інституті механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України
2023.05.04

Міжнародна наукова конференція «Актуальні проблеми механіки»
(до 145-річчя від дня народження С.П. Тимошенка)

буде проведена 14-16 листопада 2023 року під егідою Інституту механіки ім. С.П. Тимошенка Національної академії наук України за адресою інституту: вул. П. Нестерова, 3, 03057, м. Київ, Україна. Співорганізаторами конференції виступають провідні наукові установи України в галузі механіки. Доповіді на конференції можна буде представляти або очно, або в онлайнрежимі. Робочі мови конференції – українська та англійська. Приймаються доповіді, які відповідають тематиці журналу «Прикладна механіка» («International Applied Mechanics» в англійському перекладі).

Анотації доповідей (розміром до двох повних сторінок формату А4) англійською або українською мовою, оформлені в текстовому редакторі Word за прийнятими в журналі «Прикладна механіка» правилами оформлення (стосовно шрифту, його розміру, математичних формул, формату представлення рисунків, посилань) повинні бути надіслані в електронному вигляді до оргкомітету конференції до 14 вересня 2023 року включно. Анотації повинні містити ініціали і прізвища авторів з їхніми контактними даними (повна назва та адреса організації, де виконана робота, із зазначенням міста, країни, електронної адреси) та зазначенням автора, з яким буде вестися листування.

Анотації доповідей необхідно надсилати на одну з e-mail адрес:
inst_mech@inmech.kiev.ua; prikl@inmech.kiev.ua; caf-vmi@ukr.net.

Більш докладніша інформація про конференцію міститься в приєднаних файлах:Перше інформаційне повідомлення” та “Зразок для анотацій”.


International scientific conference «Actual Problems of Mechanics»
(to the 145th anniversary of the birth of S.P. Timoshenko)

will be held on November 14-16, 2023, under the auspices of the S.P. Timoshenko Institute of Mechanics of the National Academy of Sciences of Ukraine at the institute's address: P. Nesterova str., 3, 03057, Kyiv, Ukraine. The conference's coorganizers are leading scientific institutions in Ukraine in mechanics. The lectures at the conference can be presented either in person or virtual. The working languages of the conference are Ukrainian and English. We will consider the lectures that correspond to the subject of the journal «Applied Mechanics» («International Applied Mechanics» in English translation).

Annotations of lectures (up to two full pages of A4 format) in English or Ukrainian, designed in a Word text editor according to the rules adopted in the journal «Prykladna mekhanika» (regarding the font, its size, mathematical formulas, the format of presentation of figures, links) must be sent electronically to the organizing committee of the conference by September 14, 2023, inclusive. Annotations should contain the initials and surnames of the authors with their contact details (full name and address of the organization where the work was performed, indicating the city, country, and e-mail address) and an indication of the author with whom the Organizing Committee will be in correspondence.

The annotations should be sent to one of the e-mail addresses:
inst_mech@inmech.kiev.ua; prikl@inmech.kiev.ua; caf-vmi@ukr.net.

More detailed information about the conference is in the attached files:First Information Letter” and “Sample Form for Annotation”.

2023.03.31 Повідомлення про припинення Державного підприємства «Дослідне виробництво Інституту механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України» шляхом його ліквідації.
Термін для пред’явлення вимог кредиторами – два місяці з дня оприлюднення, тобто до 31.05.2023 року. Переглянути повідомлення
2023.03.14 Наказ про затвердження результатів конкурсу на заміщення вакантних посад наукових працівників в Інституті механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України
2023.03.06 Наказ про затвердження участників конкурсу на заміщення вакантних посад наукових працівників в Інституті механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України
2023.03.01 У квітні 2023 року відбудеться перша частина ХХІІІ Міжнародної наукової конференції «Математичні проблеми технічної механіки –2023». Прийом тез доповідей до 10.04.2023 р. - Переглянути ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
2023.01.27 ОГОЛОШЕННЯ про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад наукових працівників в Інституті механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України
2023.01.26 Наказ про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад наукових працівників в Інституті механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України

2022 рік

2022.10.25 Наказ про затвердження результатів конкурсу на заміщення вакант посад в Інституті механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України
2022.10.20 Наказ про затвердження учасників конкурсу на заміщення вакант посад в Інституті механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України
2022.09.14 ОГОЛОШЕННЯ про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад наукових працівників в Інституті механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України
2022.06.16 ОГОЛОШЕННЯ про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад наукових працівників в Інституті механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України
2022.05.31 ОГОЛОШЕННЯ. Інститут механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України проводить прийом до аспірантури та докторантури за спеціальністю 113 "Прикладна математика".
ОГОЛОШЕННЯ про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад наукових працівників в Інституті механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України
Результати конкурсу на заміщення вакантних посад наукових працівників в Інституті механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України

2020 рік

Сердечно вітаємо співробітницю Інституту механіки ім. С.П. Тимошенко, Ткаченко Ніонілу Єрмолаєвну з Днем народження! Бажаємо міцного здоров’я, радості, натхнення, здійснення мрій та творчих задумів! З повагою, співробітники Інституту механіки ім. С.П. Тимошенко.
05.02.2020

2018 рік

Протокол засідання комісії про прийом до аспірантури Інституті механіки ім. С.П.Тимошенка НАН України
На виконання постанови Президії НАН України від 17.01.2018 р. в Інституті механіки ім. С.П.Тимошенка НАН України 05.04.2018 р. відбулися вибори директора.

Науковці Інституту одноголосно обрали директором академіка НАН України Олександра Миколайовича Гузя