Відділ термопружності

Інститут механіки ім. С.П. Тимошенка

Національна академія наук України

Відділ термопружності

Відділ термопружності було створено у 1946 році. Організатором та завідувачем відділу у 1946 – 1973 роках був академік НАНУ Коваленко А.Д., з 1988 року дотепер відділ очолює д-р фіз.-мат. наук, професор Карнаухов В.Г.

Основні наукові напрямки відділу:
 • термомеханіка непружних матеріалів і тіл при довільних історіях термоелектромеханічного навантаження;
 • математичні моделі гармонічних коливань і дисипативного розігріву просторових і тонкостінних тіл;
 • чисельно-аналітичні методи розв’язування зв’язаних задач термомеханіки;
 • дослідження впливу зв’язаності механічних, електричних і температурних полів на термоелектромеханічну поведінку непружних просторових і тонкостінних тіл при гармонічному механічному та електричному навантаженнях;
 • математичні моделі і чисельно-аналітичні методи дослідження теплового руйнування непружних пасивних і п’єзоактивних тіл при гармонічному електромеханічному навантаженні:
 • чисельне моделювання динамічних задач для непружних тіл, що знаходяться під дією імпульсного термомеханічного навантаження, з урахуванням мікроструктурних перетворень.

У відділі працюють: 5 докторів наук і 4 кандидати наук.


Завідувач відділу

Карнаухов Василь Гаврилович,доктор фізико-математичних наук, професор, головний науковий співробітник, в.о. завідувача відділу.

Освіта: Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка, механіко-математичний факультет, спеціальність – механіка

Напрямки наукової діяльності:
 • Нелінійні моделі термомеханіки зв’язаних полів в непружних матеріалах та елементах конструкцій
 • Чисельно-аналітичні методи розв’язування зв’язаних задач термоелектромеханіки
 • Математичні моделі і методи дослідження активного демпфування вимушених коливань тонкостінних елементів конструкцій за допомогою п’єзоелектричних включень

Посилання на інформацію про працівника в інтернеті: Google Scholar

Контактна інформація: karn@inmech.kiev.ua, тел. +380444568599 , Кабінет №.218 (корпус III)

Основні публікації:
 • Карнаухов В.Г., Козлов В.І., Січко В.М., Завгородній А.В. Тривимірні задачі про коливання і дисипативний розігрів тіл обертання з пасивних і п’єзоактивних в’язкопружних матеріалів. – Миколаїв: Іліон, 2017. – 138 с.
 • Булат А.Ф., Дырда В.И., Карнаухов В.Г., Звягильский Е.Л., Кобец А.С. Прикладная механика упруго–наследственных сред. В 3–х томах. Т.4 (доп.). Вынужденные колебания и диссипативный разогрев неупругих тел. – К.: Наук. думка, 2014. – 520 с.
 • Булат А.Ф., Дырда В.И., Карнаухов В.Г., Звягильский Е.Л., Кобец А.С. Прикладная механика упруго–наследственных сред. В 3–х томах. Т.3. Термомеханическая теория вязкоупругих тел. – К.: Наук. думка, 2013. – 428 с.
 • Карнаухов В.Г., Михайленко В.В. Нелинейная термомеханика пьезоэлектрических неупругих тел при моногармоническом нагружении. – Житомир: ЖГТУ. – 2005. – 428с.
 • Механика композитов: в 12т. / под общей ред. Гузя А.Н. Т.9 Кубенко В.Д., Бабаев А.Э., Беспалова Е.И., Василенко А.Т., Григоренко А.Я., Заруцкий В.А., Карнаухов В.Г. и др. Динамика элементов конструкций. – К.: А.С.К. – 1999. –379 c.
 • Механика композитов: в 12т. / под общей ред. Гузя А.Н. Т.6 Гузь А.Н., Шульга Н.А., Томашевский В.Т., Захватов А.С., Карнаухов В.Г. и др. Технологические напряжения и деформации в материалах. К.: А.С.К.– 1997. – 394 с.
 • Карнаухов В.Г., Гуменюк Б.П. Термомеханика предварительно деформированных вязкоупругих тел. – К.: Наук. думка. – 1990. – 304с.
 • Механика связанных полей в элементах конструкций: В 5-ти т. / под общей ред. А.Н.Гузя. Т. 4. Карнаухов В.Г., Киричок И.Ф. Электротермовязкоупругость. – К.: Наук. думка, 1988. – 320с.
 • Потураев В.Н., Дырда В.И., Карнаухов В.Г., Козлов В.И., Сенченков И.К., Мазнецова А.В. Термомеханика эластомерных элементов конструкций при циклическом нагружении. – К.: Наук. думка. – 1987. – 288с.
 • Карнаухов В.Г., Киричок И.Ф. Связанные задачи теории вязкоупругих пластин и оболочек. – К.: Наук. думка. – 1986. – 224с.
 • Карнаухов В.Г., Сенченков И.К., Гуменюк Б.П. Термомеханическое поведение вязкоупругих тел при гармоническом нагружении. – К.: Наук. думка. – 1985. – 288с.
 • Карнаухов В.Г. Связанные задачи термовязкоупругости.– К.: Наук. думка. – 1982. – 260с.
 • Bulat A.F., Dirda V.I., Karnaukhov V.G., Agal’tsov G. M. Effect of Ionizing Radiation on the Mechanical Behavior of Rubber Materials // Int. Appl. Mech. – 2021. – Vol. 57, Issue 4.– P. 379 – 385. https://doi.org/10.1007/s10778-021-01089-z
 • Karnaukhov V.G., Kozlov V. I., Karnaukhova T. V. Critical electric load on a hinget thermoelectroelastic rectangular plate with piezoelectric sensors and actuators // Int. Appl. Mech. – 2019. – Vol. 55, Issue 6. – P. 596–600. https://doi.org/10.1007/s10778-019-00981-z
 • Bulat A.F., Dyrda V.I. & Karnaukhov V.G. Durability of thermoviscoelastic bodies under long-term cyclic loading // Int. Appl. Mech. – 2019. – Vol. 55, Issue 5. – P. 496 –504. https://doi.org/10.1007/s10778-019-00971-1
 • Karnaukhov V.G., Kozlov V.I.& Karnaukhova T.V. Forced vibrations and dissipative heating of hinged flexible viscoelastic rectangular plates with actuators under shear deformation // Int. Appl. Mech. – 2018. – Vol. 54, Issue 1. – P. 85–93. https://doi.org/10.1007/s10778-018-0862-6.
 • Karnaukhov V.G., Kozlov V.I., Karnaukhova T.V. Influence of anisotropy and transverse-shear strains on the performance of piezoelectric sensors and actuators // Int. Appl. Mech. – 2018. – Vol. 54, Issue 3. – P. 331–338. https://doi.org/10.1007/s10778-018-0884-0 .
 • Karnaukhov V. G., Kirichok I. F., Kozlov V. I. Thermomechanics of inelastic thin-walled structural members with piezoelectric sensors and actuators under harmonic loading (Review) // Int. Appl. Mech. – 2017. – Vol. 53, Issue 1. – P. 6 –58. – DOI: https://doi.org/10.1007/s10778-017-0789-3
 • Карнаухов В.Г., Козлов В.И., Карнаухова Т.В. Вплив деформацій зсуву на ефективність роботи п’єзоелектричних сенсорів та актуаторів при активному демпфуванні резонансних коливань непружних пластин і обоблонок //Опір матеріалів і теорія споруд. – 2015. – №95. – С. 75-95.
 • Karnaukhov V.G., Kozlov V.I., Zavgorodnii A.V., Umrykhin I.N. Forced Resonant Vibrations and Self-Heating of Solids of Revolution Made of a Viscoelastic Piezoelectric Material // Int. Appl. Mech. – 2015. – Vol. 51, Issue 6. – P. 614–622. https://doi.org/10.1007/s10778-015-0718-2
 • Karnaukhov V.G. The Forced Harmonic Vibrations and Dissipative Heating of Nonelastic Bodies //Encyclopedia of Thermal Stresses /Ed: Richard B. Hetnarski. – New York, Dordrecht: Springer, 2014. – Vol. 4. – P. 1711-1722.
 • Karnaukhov V.G. Piezothermo-Inelastic Behaviour of Structural Elements: Vibrations and Dissipative Heating //Encyclopedia of Thermal Stresses /Ed: Richard B. Hetnarki. – New York, Dordrecht: Springer, 2014. – Vol. 7. – P. 3910-3919.
 • Karnaukhov V. H., Sichko V. M. and Karpenyuk A. S. Influence of physical nonlinear on resonance vibrations and dissipative heating of inelastic rectangular plates // Journal of Mathematical Sciences. – 2009. – Vol. 161, No. 1. – P. 54–61.
 • Karnaukhov V.G., Karnaukhova T.V., McGillicaddy O. Thermal failure of flexible rectangular viscoelastic plates with distributed sensors and actuators // Journal of Engineering Mathematics. –2013. – Vol. 78, No.1. – P. 199 – 212.
 • Karnaukhov V.G., Kozlov V.I., Karnaukhova T.V. Influence of dissipative heating on active damping of forced resonance vibrations of flexible viscoelastic cylindrical panel by piezoelectric actuators // Journal of Mathematical Sciences. – 2012. – Vol. 183, No. 2. – P. 205 – 221.
 • Karnaukhov V.G. Thermomechanics of coupled fields in passive and piezoactive inelastic bodies under harmonic deformations //Journal of Thermal stresses. – 2005. – Vol. 28, No.6 – 7. – P. 783– 815.
 • Karnaukhov V.G., Senchenkov I. K. Thermomechanical behavior of a viscoelastic finite circular cylinder under harmonic deformations //Journal of Engineering Mathematics. – 2003. – Vol. 46, No. 3–4. – P.299–312. https://doi.org/10.1023/A:1025027807089

Співробітники відділу

Жук Ярослав Олександрович, доктор фізико-математичних наук, член-кореспондент НАН України, професор, провідний науковий співробітник (за сумісництвом).

Освіта: Механіко-математичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Напрямки наукової діяльності:

 • Механіка зв’язаних полів в матеріалах і елементах конструкцій
 • Зв’язані задачі термомеханіки фізично нелінійних матеріалів при гармонічному навантаженні
 • Зв’язані задачі термоелектромеханіки фізично нелінійних матеріалів
 • Механіка композиційних матеріалів
 • Нано- і мікромеханіка

Посилання на інформацію про працівника в інтернеті: http://www.zhuk.com.ua

Контактна інформація: y.zhuk@i.ua, тел +380444559140, +380445967763, Кабінет № 9Б (корпус IV)

Основні публікації:
 • Kirichok I. F., Zhuk Y.A., Kruts S. Yu. Chapter 4: “Accounting for Shear Deformation in the Problem of Vibrations and Dissipative Heating of Flexible Viscoelastic Structural Element with Piezoelectric Sensor and Actuator”, in book “Contemporary Approaches and Methods in Fundamental Mathematics and Mechanics” (Understanding Complex Systems book series (UCS)), Eds. Sadovnichiy V. A., Zgurovsky M. Z., Springer, 2021. – P. 51– 69. https://doi.org/10.1007/978-3-030-50302-4_4 (розділ в монографії)
 • Kyrychok І. F., Zhuk Ya. О., Chernyushok О. А., Tarasov А. P. Axisymmetric resonance vibration and vibration heating of a viscoelastic cylindrical shell compliant to shear with piezoelectric sensors // Journal of Mathematical Sciences. – 2022. – Vol. 261, No. 1. – P.59– 69. https://doi.org/10.1007/s10958-022-05737-8
 • Zhuk A.P., Zhuk Y.A. Effect of Radiation Force on a Flexible Spherical Particle at the Free Liquid Surface // Int. Appl. Mech. – 2020. – Vol. 56, No. 6. – P. 690 – 699. https://doi.org/10.1007/s10778-021-01045-x
 • Navadeh N., Goroshko I., ZhukY., Moghadam F. and Fallah A. S. Finite Element Analysis of Wind Turbine Blade Vibrations // MDPI Vibration. – 2021. – Vol. 4. – P. 310–322. https://doi.org/10.3390/vibration4020020
 • Mehreganian N., Toolabi M., Zhuk Y.A., Etminan Moghadam F., Louca L.A., Fallah A.S. Dynamics of pulse-loaded circular Föppl-von Kármán thin plates - Analytical and numerical studies // Journal of Sound and Vibration. – 2021. – Vol. 513, id. 116413 (26 pp.). https://doi.org/10.1016/j.jsv.2021.116413
 • Fan L., Zhang Y., Zhuk Y., Goroshko I., Sareh P. Nonlinear in-plane buckling of shallow parabolic arches with tension cables under step loads // Archive of Applied Mechanics. – 2022. – Vol. 92, No. 1. – P. 335–349. https://doi.org/10.1007/s00419-021-02060-7
 • Zhuk Y.A., Ostos A.K. Effect of Preloading on the Resonant Vibrations and Dissipative Heating of a Rectangular Thermoviscoelastic Plate // International Applied Mechanics. 2020. – Vol. 56, No. 4. – P. 432– 444. https://doi.org/10.1007/s10778-020-01027-5
 • Navadeh N., Goroshko I. O., Zhuk Y. A, Fallah A. S. Approximate Mode-based Simulation of Composite Wind Turbine Blade Vibrations using a Simplified Beam Model // European Journal of Computational Mecanics. – 2019. – Vol. 28, No. 4. – P. 307–324. https://doi.org/10.13052/ejcm1958-5829.2842
 • Hashemi M., Zhuk Y.A. Thermomechanical Stability and Thermal Fatigue Failure of Nanocomposite Structural Elements under Static and Cyclic Loading. – Lambert Academic Publishing, 2018. – 208 p. (ISBN-13: 978-613-8-38636-0; ISBN-10: 6138386361; EAN: 9786138386360)
 • Zhuk Y.A., Guz I.A. Dissipative Heating of Thin-Wall Structures Containing Piezoactive Layers // Encyclopedia of Thermal Stresses / Ed. R.B. Hetnarski. Vol. D. – Dordrecht: Springer. – 2014. – P. 971–985.
 • Zhuk Ya. A., Guz I. A. Influence of Prestress on the Velocities of Plane Waves Propagating Normally to the Layers of Nanocomposites// Int. Appl. Mech. – 2006. –Vol. 42, No. 7. – P.729–743. https://doi.org/10.1007/s10778-006-0141-9
 • Senchenkov I. K., Zhuk Ya. A., Karnaukhov V. G. Modeling the Thermomechanical Behavior of Physically Nonlinear Materials under Monoharmonic Loading // Int. Appl. Mech. – 2004. – Vol.40, No. 9. – P. 943–969. https://doi.org/10.1007/s10778-005-0001-z
 • Zhuk Y., Guz I., Soutis C. Compressive behaviour of thin-skin stiffened composite panels with a stress raiser // Composites. Part B: Engineering. – 2001. – Vol. 32, No. 8. – P. 697–709. https://doi.org/10.1016/S1359-8368(01)00043-9

Зінчук Любов Павлівна, професор (1999 р.), кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник

Освіта: Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка, факультет кібернетики, спеціальність – прикладна математика

Напрямки наукової діяльності:
 • Зв'язані задачі термоелектромеханіки геометрично нелінійних матеріалів при гармонічному навантаженні
 • Чисельні та аналітичні методи розв’язування динамічних задач в механіці неоднорідних п’єзоелектричних середовищ
 • Дослідження термоелектромеханічної поведінки елементів конструкцій із в’язкопружних п’єзоелектричних метеріалів при вимушених коливаннях
 • Дослідження поширення хвиль в шарувато-періодичних п’єзоелектричних середовищах

Контактна інформація: zinchuk_imech@ukr.net, тел +380445967773, Кабінет №. 910Б (корпус 1)

Основні публікації:
 • Kozlov V.I., Zinchuk L.P., Karnaukhova T.V. Nonlinear Vibrations and Dissipative Heating of Laminated Shells of Piezoelectric Viscoelastic Materials with Shear Strains // Int. Appl. Mech. – 2021. – Vol. 57, Issue 6. – P. 669 – 686. https://doi.org/10.1007/s10778-022-01117-6
 • Kozlov V.I., Zinchuk L.P., Karnaukhova T.V., Sichko V.M. Forced Geometrically Nonlinear Vibrations of Thin Shells of Revolution with Piezoelectric Layers // Int. Appl. Mech. – 2021. – Vol. 57, Issue 2. – P. 200 – 216. https://doi.org/10.1007/s10778-021-01074-6
 • Козлов В.І., Зінчук Л.П. Параметричні коливання п’єзоелектричних в’язкопружних циліндричних панелей з урахуванням деформацій поперечного зсуву //XXІI Міжнародна науково-технічна конференція "Прогресивна техніка, технологія та інженерна освіта", м. Київ, 7 – 10 вересня 2021 р.: Матеріали конференції – Київ: 2021. – С. 33 – 37.
 • Карнаухов В.Г., Козлов В.І., Зінчук Л.П. Вимушені коливання в’язкоелектропружної шаруватої циліндричної панелі з урахуванням геометричної нелінійності і деформацій зсуву // XXІ Міжнародна науково-технічна конференція "Прогресивна техніка, технологія та інженерна освіта", м. Київ, 6 – 9 жовтня 2020 р.: Матеріали конференції – Київ: 2020. – С. 73-76.
 • Козлов В. І., Зінчук Л. П., Шевченко О. Ю. Чисельне моделювання нестаціонарних коливань шаруватих тіл обертання з в’язкопружного матеріалу // Вісник Запорізького національного університету. Фізико-математичні науки. – 2019, №1. – С. 58-67.
 • Карлаш В.Л., Безверхий О.І., Зінчук Л.П. Вимушені електропружні коливання п’єзокерамічних пластин і стрижнів із розділеними електродами. Частина І: аналітичні співвідношення для коефіцієнтів зв’язку і компонентів повної провідності // Електроніка та зв’язок. – К.: НТТУ «КПІ», 2017. – Том 22, № 2. – С. 43–55.
 • Карлаш В.Л., Безверхий О.І., Зінчук Л.П. Вимушені електропружні коливання п’єзокерамічних пластин і стрижнів із розділеними електродами. Частина II: аналітичне і експериментальне визначення коефіцієнтів зв’язку і компонентів повної провідності // Електроніка та зв’язок. – К.: НТТУ «КПІ», 2017. – Том 22, № 4. – С. 59–68.
 • Bezverkhyi O.I., Zinchuk L.P., Karlash V.L. Modeling and experimental verification of the thin multi-electrode piezoceramic bars' forced vibrations // Mathematical Modeling and Computing. – 2016. – Vol. 3, No. 1. – P. 1–11.
 • Bezverkhyi O.I., Zinchuk L.P., Karlash V.L. Modeling of the piezoceramic resonator electric loading conditions based on experimental data // Mathematical Modeling and Computing. –2015. – Vol. 2, No. 2. – P. 115–127.
 • Levchenko V.V., Zinchuk L.P. Magnetoelectroelastic shear body waves in periodically layered metalized ferrite–piezoelectric media // Int. Appl. Mech. – 2010. – Vol. 46, Issue 1. – P. 28–36. https://doi.org/10.1007/s10778-010-0278-4
 • Shul’ga N.A., Zinchuk L.P. Dispersion of Surface Waves in a Periodically Laminated Piezoelectric Half-Space with Liquid Upper Layer // Int. Appl. Mech. – 2005. – Vol. 41, Issue 3. – P. 272–276. https://doi.org/10.1007/s10778-005-0084-6
 • Shul’ga N.A., Zinchuk L.P. Surface Waves in a Stratified Periodic Medium with a Liquid Upper Layer // Int. Appl. Mech. – 2002. – Vol. 38, Issue 11. – P. 1366–1370. https://doi.org/10.1023/A:1022601403575
 • Podlipenets A.N., Zinchuk L.P. Ferroelectrics with periodically layered domain structure: computer simulation of acoustical properties // Piezoelectric Materials: Advances in Science,Technology and Applications / Eds. C.Galassi, M.Dinescu, K.Sayer. – Dordrecht etc: Kluwer Academic Publishers, 2000. – P.27 – 38.
 • Podlipenets A.N., Shulga N.A., Zinchuk L.P. Hamiltonian system formalism in the theory of acoustic wave propagation in multilayered piezoelectrics // ZAMM. – 1996. – Vol. 76. – Suppl. 5. – P.396 – 397.

Киричок Іван Федорович, доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник

Освіта: Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка, механіко-математичний факультет, спеціальність – механіка

Напрямки наукової діяльності:
 • Механіка зв’язаних полів в тонкостінних елементах конструкцій
 • Зв'язані задачі термомеханіки тонкостінних елементів конструкцій при моногармонічному навантаженні
 • Зв’язані задачі електротермомеханіки тонкостінних елементів конструкцій з п’єзоелектричними сенсорами та актуаторами при резонансних коливаннях

Контактна інформація: term@inmech.kiev.ua, тел +380445967762, Кабінет № 14 (корпус IV)

Основні публікації:
 • Kirichok I.F., Zhuk Y.A., Kruts S.Y. Accounting for Shear Deformation in the Problem of Vibrations and Dissipative Heating of Flexible Viscoelastic Structural Element with Piezoelectric Sensor and Actuator // In: Sadovnichiy V.A., Zgurovsky M.Z. (eds) Contemporary Approaches and Methods in Fundamental Mathematics and Mechanics. Understanding Complex Systems (book series). – Springer, Cham, 2021.– P. 51 – 69. https://doi.org/10.1007/978-3-030-50302-4_4
 • Механика композитов: в 12т. / под общей ред. Гузя А.Н. Т.9 Кубенко В.Д., Бабаев А.Э., Беспалова Е.И., Василенко А.Т., Григоренко А.Я., Заруцкий В.А., Карнаухов В.Г., Козлов В.И., Киричок И.Ф. и др. Динамика элементов конструкций. – К.: А.С.К. – 1999. –379 c.
 • Карнаухов В.Г., Киричок И.Ф. Электротермовязкоупругость. – Киев, Наук. думка. – 1988. – 320 с.
 • Карнаухов В.Г., Киричок И.Ф. Связанные задачи теории вязкоупругих пластин и оболочек. – Киев, Наукова думка. – 1986. – 224с.
 • Kyrychok, І.F., ZhukY.О., Chernyushok О.А., Tarasov А. P. Axisymmetric Resonance Vibration and Vibration Heating of a Viscoelastic Cylindrical Shell Compliant to Shear with Piezoelectric Sensors // J. Math. Sci.  2022.  Vol. 261, Issue 1. P. 59–69. https://doi.org/10.1007/s10958-022-05737-8
 • Kirichok I.F., Cherniushok O.A. The Effect of Boundary Conditions and Self-Heating on Forced Vibrations and Life of Shear-Compliant Inelastic Cylindrical Shells with Piezoactuators // Int. Appl. Mech. – 2021. – Vol. 57, Issue 4. – P. 424–431. https://doi.org/10.1007/s10778-021-01094-2
 • Kirichok I.F., Chernyushok O.A. Forced Vibration and Self-Heating of a Thermoviscoelastic Cylindrical Shear Compliant Shell with Piezoelectric Actuators and Sensors Account // Int. Appl. Mech. – 2020. – Vol. 56, Issue 6. – P. 723 – 731. https://doi.org/10.1007/s10778-021-01049-7
 • Kirichok I.F., Chernyushok O.A. Axisymmetrical Vibrations and Vibroheating of a Thermoviscoelastic Cylindrical Shell with Piezoactuators and Shear Deformation Taken Into Account // Int Appl Mech. – 2020. – Vol. 56 Issue 3.– P. 340–346. https://doi.org/10.1007/s10778-020-01016-8
 • Kyrychok I.F., Zhuk Y.O. & Karnaukhova T.V. Resonance vibration and dissipative heating of a flexible viscoelastic beam with piezoactuators in the presence of shear strains // Journal of Mathematical Sciences. – 2019. –Vol. 243, Issue 1. – P. 73-84.
 • Киричок І.Ф., Жук Я.О., Чернюшок О.А., Тарасов А. П.Постановка задачі про резонансні коливання і дисипативний розігрів гнучкої циліндричної оболонки з п’єзоактивними шарами з врахуванням деформацій зсуву// Вісник Запорізького національного університету. Фізико-математичні науки. – 2019, №2. – С. 55-61.
 • Kirichok I. F., Chernyushok O. A. Forced vibration and self-heating of a flexible viscoelastic beam with piezoelectric sensor and actuator with account of shear strain //International Applied Mechanics. – 2018. – Vol.54, Issue 5. – P.568–576. – DOI: https://doi.org/10.1007/s10778-018-0910-2
 • Karnaukhov V. G., Kirichok I. F., Kozlov V. I. Thermomechanics of inelastic thin-walled structural members with piezoelectric sensors and actuators under harmonic loading (Review) // International Applied Mechanics. – 2017. – Vol. 53, Issue 1. – P. 6–58. – DOI: https://doi.org/10.1007/s10778-017-0789-3
 • Kirichok I. F. Resonant vibrations and vibrational heating of physically nonlinear viscoelastic shells and their damping using piezoelectric sensor and actuator // International Applied Mechanics. – 2017. – Vol. 53, Issue 5. – P. 556–561. – DOI: https://doi.org/10.1007/s10778-017-0836-0

Козлов Володимир Ілліч, доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник.

Освіта: Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка, механіко-математичний факультет, спеціальність – механіка

Напрямки наукової діяльності:
 • Теорія і методи розв’язування задач термопружності в статичній і динамічній постановках
 • Зв’язані задачі термомеханіки тонкостінних елементів конструкцій і тривимірних тіл з вязкопружних матеріалів
 • Зв’язані задачі електротермомеханіки неоднорідних тіл з п’єзоелектричних в’язкопружних матеріалів при гармонічному і нестаціонарному електромеханічному навантаженнях

Контактна інформація: term@inmech.kiev.ua, тел +380445967762, Кабінет №.106А (корпус III)

Основні публікації:
 • Карнаухов В.Г., Козлов В.І., Січко В.М., Завгородній А.В. Тривимірні задачі про коливання і дисипативний розігрів тіл обертання з пасивних і п’єзоактивних в’язкопружних матеріалів. – Миколаїв: Іліон, 2017. – 138 с.
 • Будак В.Д., Григоренко О.Я., Козлов В.І. Чисельні методи: навч.-метод. посібник. – Миколаїв: МДУ, 2007. – 102с.
 • Механика композитов: в 12т. / под общей ред. Гузя А.Н. Т.9 Кубенко В.Д., Бабаев А.Э., Беспалова Е.И., Василенко А.Т., Григоренко А.Я., Заруцкий В.А., Карнаухов В.Г., Козлов В.И., Киричок И.Ф. и др. Динамика элементов конструкций. – Киев: А.С.К. – 1999. –379 c.
 • Потураев В.Н., Дырда В.И., Карнаухов В.Г., Козлов В.И., Сенченков И.К., Мазнецова А.В. Термомеханика эластомерных элементов конструкций при циклическом нагружении. – Киев: Наук. думка. – 1987. – 288с.
 • Механика связанных полей в элементах конструкций (под ред. Гузя А.Н.): в 5-ти томах. Т.1. Мотовиловец И.А., Козлов В.И. Термоупругость. – Киев: Наук. думка, 1987. – 264 c.
 • Kozlov V.I., Zinchuk L.P., Karnaukhova T.V. Nonlinear Vibrations and Dissipative Heating of Laminated Shells of Piezoelectric Viscoelastic Materials with Shear Strains // Int. Appl. Mech. – 2021. – Vol. 57, Issue 6. – P. 669–686. https://doi.org/10.1007/s10778-022-01117-6
 • Kozlov V.I., Zinchuk L.P., Karnaukhova T.V., Sichko V.M. Forced Geometrically Nonlinear Vibrations of Thin Shells of Revolution with Piezoelectric Layers // Int. Appl. Mech. – 2021. – Vol. 57, Issue 2. – P. 200 –216. https://doi.org/10.1007/s10778-021-01074-6
 • Козлов В.І., Зінчук Л.П. Параметричні коливання п’єзоелектричних в’язкопружних циліндричних панелей з урахуванням деформацій поперечного зсуву //XXІI Міжнародна науково-технічна конференція "Прогресивна техніка, технологія та інженерна освіта", м. Київ, 7 – 10 вересня 2021 р.: Матеріали конференції – Київ: 2021. – С. 33 – 37.
 • Karnaukhov V.G., Kozlov V.I., Karnaukhova T.V. Parametric Vibrations of a Hinged Thermoviscoelastic Rectangular Piezoelectric Plate with Shear Strains and Dissipative Heating Taken Into Account // Int Appl Mech. – 2020. – Vol. 56, Issue 3.– P. 334–339. https://doi.org/10.1007/s10778-020-01015-9
 • Карнаухов В.Г., Козлов В.І., Зінчук Л.П. Вимушені коливання в’язкоелектропружної шаруватої циліндричної панелі з урахуванням геометричної нелінійності і деформацій зсуву // XXІ Міжнародна науково-технічна конференція "Прогресивна техніка, технологія та інженерна освіта", м. Київ, 6 – 9 жовтня 2020 р.: Матеріали конференції – Київ: 2020. – С. 73-76.
 • Козлов В. І., Зінчук Л. П., Шевченко О. Ю. Чисельне моделювання нестаціонарних коливань шаруватих тіл обертання з в’язкопружного матеріалу // Вісник Запорізького національного університету. Фізико-математичні науки. – 2019, №1. – С. 58-67.
 • Karnaukhov V.G., Kozlov V. I., Karnaukhova T. V. Critical electric load on a hinget thermoelectroelastic rectangular plate with piezoelectric sensors and actuators // Int. Appl. Mech. – 2019. – Vol. 55, Issue 6. – P. 596–600.
 • Karnaukhov V., Коzlov V., Sіchко V., Nykyforchyn Yu. Forced vibrations and dissipative heating of threedimensional piezoelectric prism // Scientific Journal of the TNTU. – 2018. – No. 4 (92). – P. 104 – 111.
 • Karnaukhov V. G., Kirichok I. F., Kozlov V. I. Thermomechanics of inelastic thin-walled structural members with piezoelectric sensors and actuators under harmonic loading (Review) // International Applied Mechanics. – 2017. – Vol. 53, Issue 1. – P. 6–58. – DOI: https://doi.org/10.1007/s10778-017-0789-3
 • Karnaukhov, V.G., Kozlov, V.I., Zavgorodnii, A.V., Umrykhin I.N. Forced Resonant Vibrations and Self-Heating of Solids of Revolution Made of a Viscoelastic Piezoelectric Material // Int. Appl. Mech. – 2015. – Vol. 51, Issue 6. – P. 614–622. https://doi.org/10.1007/s10778-015-0718-2
 • Карнаухов В.Г., Козлов В.И., Карнаухова Т.В. Вплив деформацій зсуву на ефективність роботи п’єзоелектричних сенсорів та актуаторів при активному демпфуванні резонансних коливань непружних пластин і оболонок //Опір матеріалів і теорія споруд. –2015. – №95. – С. 75-95.
 • Karnaukhov V.G., Kozlov V.I., Mikhailenko V.V. Finite element method in problems of thermoelectroviscoelasticity // Soviet Applied Mechanics. – 1989. – Vol. 25, Issue 2. – P. 119–127. https://doi.org/10.1007/BF00888125

Лелюх Юрій Іванович, кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник.

Освіта: Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка, механіко-математичний факультет, спеціальність – математика

Напрямки наукової діяльності:
 • Зв’язані задачі електротермомеханіки неоднорідних тіл з п’єзомагнітних в’язкопружних матеріалів при гармонічному навантаженні
 • Задачі термопластичності неоднородних тіл
 • Чисельні методи математичної фізики
 • Чисельне моделювання термодинамічних ефектів низькотемпературної плазми

Контактна інформація: yult84@ukr.net, тел +380445967762, Кабінет №.106Б (корпус III)

Основні публікації:
 • Karnaukhov V., Lelyukh Y. Formulation of problems concerning resonant vibrations and dissipative heating of piezomagnetic ceramic bodies //International Applied Mechanics. –1998. – Vol.34, Issue 9. – P. 809-814.
 • Lelyukh Y., Shevchenko Yu.N. On finite-element solution of spatial thermoviscoelastoplastic problems //International Applied Mechanics. – 2006. – Vol. 42, Issue 5. – P. 507-515.
 • Lelyukh Y. Analyzing methods to allow for the damage of material in thermoviscoelastoplastic deformation //International Applied Mechanics. – 2007. – Vol. 43, Issue 12. – P. 1396-1405.
 • Zhovtyansky V, Lelyukh Y. Mathematical modeling of plasma in a glow discharge of spherical geometry //Ukrainian Journal of Physics. – 2008. – Vol. 53, Issue 5. – P. 497-503.
 • Zhovtyansky V, Lelyukh Y. Numerical simulation of stationary processes in glow discharge plasma //Technical Physics Letters. – 2009. – Vol. 35, Issue 8. – P. 725-729.
 • Lelyukh Yu. Numerical simulation of the Structure of a spherical glow discharge //Ukrainian Journal of Physics. – 2010. – Vol. 55, Issue 11. – P. 1165-1171.
 • Zhovtyansky V, Lelyukh Y, Tkachenko Y. Nonequilibrium of the dense electric ARC plasma caused by radiation transfer //Питання атомної науки і техніки. – 2012. № 6. – С. 164 – 168.
 • Zhovtyansky V, Lelyukh Y, Tkachenko Y. Effect of radiation transfer on a deviation of dense electric-arc plasma from the equilibrium state: Criterion approach //Ukrainian Journal of Physics. – 2012. – Vol. 57, Issue 3. – P. 311-321.
 • Zhovtyansky V.A., Petrov S.V., Lelyukh Y.I., Nevzglyad I.O., Goncharuk Y.A. Efficiency of renewable organic raw materials conversion using plasma technology //IEEE Transactions on Plasma Science . – 2013. – Vol. 41, Issue 12. – P. 3233 – 3239.
 • Zhovtyansky V, Kolesnikova E, Lelyukh Yu, Tkachenko Ya. Non-monotony of the volt-ampere characteristics of the arc discharge caused by effects of heat conductivity //Technical Electrodynamics. – Issue 3. – P.12-22. DOI: https://doi.org/10.15407/techned2019.03.012

Сенченков Ігор Костянтинович, доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник.

Освіта: Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка, Механіко-математичний факультет, спеціальність – механіка

Напрямки наукової діяльності:
 • Механіка зв’язаних полів в матеріалах і елементах конструкцій
 • Зв’язані задачі термомеханіки фізично нелінійних матеріалів при гармонічному навантаженні
 • Зв’язані задачі термов‘язкопластичності з врахуванням мікроструктупних перетворень
 • Чисельне моделювання термомеханічних процесів при наплавленні та 3D-друку

Контактна інформація: term@inmech.kiev.ua, тел +380445967763, +380974889140, Кабінет № 9А (корпус IV)

Основні публікації:
 • Карнаухов В.Г., Сенченков И.К., Гуменюк Б.П. Термомеханическое поведение вязкоупругих тел при гармоническом нагружении. – Киев, Наукова думка. – 1985.– 288с.
 • Потураев В.Н., Дырда В.И., Карнаухов В.Г., Козлов В.И., Сенченков И.К., Мазнецова А.В. Термомеханика эластомерных элементов конструкций при циклическом нагружении. – Киев, Наук. думка. – 1987. – 288с.
 • Хромов В.Н., Сенченков И.К. Упрочнение и восстановление деталей машин термоупругопластическим деформированием. – Орел: Изд-во ОГСХА, 1999. – 221 с.
 • Хромов В.Н., Сенченков И.К. Термоупругопластическое деформирование метала: восстановление деталей машин. – Орел: Изд-во ОрелГТУ, 2002. – 219 с
 • Паталаха Е.И., Гончар В.В., Сенченков И.К., Червинко О.П. Элементы геодинамики Карпат. Прогноз углеводородов и сейсмоопасности. – Киев: Изд-во ПП «ЭКМО», 2003. – 152 с.
 • Рябцев И.А., Сенченков И.К. Теория и практика наплавочных работ. – Киев: Экотехнология, 2013. – 400 с.
 • Рябцев И.А., Сенченков И.К., Турык Э.В. Наплавка. Материалы, технологии, математическое моделирование. – Гливице: Изд-во Силезского политехнического ин-та, 2015. – 590с.
 • Senchenkov I.K., Tabieva G.A. Determination of the parameters of the Bodner-Partom model for thermoviscoplastic deformation of materials // Int. Appl. Mech. – 1996. –Vol. 32, N 2. – P. 132–139. https://doi.org/10.1007/BF02086653
 • Senchenkov I.K. Thermomechanical Model of Growing Cylindrical Bodies Made of Physically Nonlinear Materials // Int. Appl. Mech. – 2005 – Vol. 41, Issue 9. – P. 1059–1065. https://doi.org/10.1007/s10778-006-0013-3
 • Сенченков И.К. Модальная классификация и проектирование волноводов и проектирование для ультразвуковой обработки материалов //Акустичекий вестник. – 1995. – № 4. – С.55–61.
 • Senchenkov I.K., Zhuk Ya.A., Karnaukhov V.G. Modeling the Thermomechanical Behavior of Physically Nonlinear Materials under Monoharmonic Loading // Int. Appl. Mech. – 2004. – Vol.40, Issue 9. – P. 943–969. https://doi.org/10.1007/s10778-005-0001-z
 • Senchenkov I.K., Oksenchuk N.D., Chervinko O.P. Influence of microstructural transformations on the stress-strain state of a steel cylinder irradiated by heat pulses // Journal of Mathematical Sciences. – 2014. – Vol.198, No. 2. – P. 147–157. https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s10958-014-1779-1.pdf
 • Senchenkov I.K., Chervinko O.P., Banyas M.V. Modelling of thermomechanical process in growing viscoplastic bodies with accounting of microstructural transformation // Encyclopedia of Thermal Stresses / Richard B. Hetnarski (ed.). – Dordrecht: Springer, 2014. – P. 3147–3157.
 • Senchenkov I.K., Chervinko O.P., Ryabtsev I.A. Calculation of fatigue life of cylindrical parts at multilayer surfacing and service cyclic thermomechanical loading // The Paton Welding Journal. – 2015, No. 5-6. – P. 134–139. https://doi.org/10.15407/tpwj2015.06.30
 • Kyrychok І.F., Senchenkov І.K., Chervinko O.P. Forced vibrations and vibration heating of viscoelastic beams with piezoelectric sensors and actuators // Journal of Mathematical Sciences. – 2016. – Vol. 215, No. 2. – P. 143–158. https://doi.org/10.1007/s10958-016-2828-8
 • Senchenkov I.K., Ryabtsev I.A., Turyk E., Chervinko O.P. Using the theory of growing bodies in calculation of stress-strain state of the parts manufactured applying additive cladding technologies. The Paton Welding Journal. – 2016 . – No. 5-6. – P. 124–129. https://doi.org/10.15407/tpwj2016.06.21
 • Senchenkov I.K., Ryabtsev I.A., Turyk E., Chervinko O.P., Ryabtsev I.I., Babynets A.A. Calculations of the Number of Allowed Surfacing-Based Repairs of Machinery Elements Exposed to Cyclic Thermal and Mechanical Loads // Bulletin of the Institute of Welding (Biuletyn Instytutu Spawalnictwa). – 2017. – No. 6. – P. 21–30. doi: 10.17729/ebis.2017.6/3
 • Senchenkov I.K., Chervinko O.P. Unsteady processes in stiffened by thin shell viscoelastic cylinder under pulse loading // Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Series Physics & Mathematics – 2019. – No. 1. – P. 202-205. http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_fiz_mat_2019_1_49
 • Сенченков І.К., Рябцев І.О., Червінко О.П., Бабінець А.А. Розрахунок залишкового напружено-деформованого стану наплавлених сталевих тонколистових пластин // Автоматичне зварювання. – 2021. – №5.– С.51–55. https://doi.org/10.37434/as2021.05.08
 • Сенченков І.К., Юрженко М.В., Червінко О.П., Масючок О.П., Кораб М.Г. Чисельне моделювання напружено-деформованого стану елементів, які виготовляються за допомогою 3D друку // Автоматичне зварювання. – 2021. – № 8. – С.29 – 34. https//doi.org/10.37434/as2021.08.06
 • Сенченков І.К., Юрженко М.В., Червінко О.П., Доля О.В. Чисельне моделювання термо-напружено-деформованого стану елементів у процесі 3 D друку // Вісник Київського нац. ун-ту імені Тараса Шевченка. Серія: фізико-математичні науки. – 2021. – Вип. 4 – С. 70–75. https://doi.org/10.17721/1812-5409.2021/4.11

Червінко Ольга Петрівна, кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник.

Освіта: Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка, механіко-математичний факультет, спеціальність – механіка

Напрямки наукової діяльності:
 • Механіка зв’язаних полів в матеріалах і елементах конструкцій
 • Зв’язані задачі термомеханіки фізично нелінійних матеріалів при гармонічному навантаженні
 • Зв’язані задачі термов‘язкопластичності з врахуванням мікроструктупних перетворень
 • Чисельне моделювання термомеханічних процесів при наплавленні і 3D-принті

Контактна інформація: chop497@gmail.com, тел +380445967763, +380504413398, Кабінет № 9А (корпус IV)

Основні публікації:
 • Паталаха Е.И., Гончар В.В., Сенченков И.К., Червинко О.П. Элементы геодинамики Карпат. Прогноз углеводородов и сейсмоопасности. – Киев: Изд-во ПП «ЭКМО», 2003. – 152 с.
 • Senchenkov I.K., Oksenchuk N.D., Chervinko O.P. Influence of microstructural transformations on the stress-strain state of a steel cylinder irradiated by heat pulses // Journal of Mathematical Sciences. – 2014. – Vol.198, No. 2. – P. 147–157. https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s10958-014-1779-1.pdf
 • Senchenkov I.K., Chervinko O.P., Banyas M.V. Modelling of thermomechanical process in growing viscoplastic bodies with accounting of microstructural transformation // Encyclopedia of Thermal Stresses / Richard B. Hetnarski (ed.). – Dordrecht: Springer, 2014. – P. 3147–3157.
 • Senchenkov I.K., Chervinko O.P., Ryabtsev I.A. Calculation of fatigue life of cylindrical parts at multilayer surfacing and service cyclic thermomechanical loading // The Paton Welding Journal. – 2015, No. 5-6. – P. 134–139. https://doi.org/10.15407/tpwj2015.06.30
 • Kyrychok І.F., Senchenkov І.K., Chervinko O.P. Forced vibrations and vibration heating of viscoelastic beams with piezoelectric sensors and actuators // Journal of Mathematical Sciences. – 2016. – Vol. 215, No. 2. – P. 143–158. https://doi.org/10.1007/s10958-016-2828-8
 • Senchenkov I.K., Ryabtsev I.A., Turyk E., Chervinko O.P. Using the theory of growing bodies in calculation of stress-strain state of the parts manufactured applying additive cladding technologies. The Paton Welding Journal. – 2016. – No. 5-6. – P. 124–129. https://doi.org/10.15407/tpwj2016.06.21
 • Senchenkov I.K., Ryabtsev I.A., Turyk E., Chervinko O.P., Ryabtsev I.I., Babynets A.A. Calculations of the Number of Allowed Surfacing-Based Repairs of Machinery Elements Exposed to Cyclic Thermal and Mechanical Loads // Bulletin of the Institute of Welding (Biuletyn Instytutu Spawalnictwa). – 2017. – No. 6. – P. 21–30. doi: 10.17729/ebis.2017.6/3
 • Senchenkov I.K., Chervinko O.P. Unsteady processes in stiffened by thin shell viscoelastic cylinder under pulse loading // Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Series Physics & Mathematics – 2019. – No. 1. – P. 202-205. http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_fiz_mat_2019_1_49
 • Сенченков І.К., Рябцев І.О., Червінко О.П., Бабінець А.А. Розрахунок залишкового напружено-деформованого стану наплавлених сталевих тонколистових пластин // Автоматичне зварювання. – 2021. – №5.– С.51–55. https://doi.org/10.37434/as2021.05.08
 • Сенченков І.К., Юрженко М.В., Червінко О.П., Масючок О.П., Кораб М.Г. Чисельне моделювання напружено-деформованого стану елементів, які виготовляються за допомогою 3D друку // Автоматичне зварювання. – 2021. – № 8. – С.29 – 34. https//doi.org/10.37434/as2021.08.06
 • Сенченков І.К., Юрженко М.В., Червінко О.П., Доля О.В. Чисельне моделювання термо-напружено-деформованого стану елементів у процесі 3 D друку // Вісник Київського нац. ун-ту імені Тараса Шевченка. Серія: фізико-математичні науки. – 2021. – Вип. 4 – С. 70–75. https://doi.org/10.17721/1812-5409.2021/4.11

Яковенко Ніна Дмитрівна, кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник

Освіта: Київський національний університету імені Тараса Шевченка, механіко-математичний факультет, спеціальність – механіка

Напрямки наукової діяльності:
 • Механіка зв’язаних полів в матеріалах і елементах конструкцій
 • Зв’язані задачі термомеханіки фізично нелінійних матеріалів при гармонічному навантаженні
 • Зв’язані задачі термов‘язкопластичності з врахуванням мікроструктупних перетворень

Посилання на інформацію про працівника в інтернеті: https://www.nas.gov.ua/UA/PersonalSite/Pages/default.aspx?PersonID=0000031678

Контактна інформація: ndoksenchuk@gmail.com, тел +380445967763, +380978309226, Кабінет № 9А (корпус IV)

Основні публікації:
 • Оксенчук Н.Д. Вплив аустеніт–мартенситного перетворення на напружений стан сталевого диска при імпульсному тепловому опроміненні // Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Серія: фізико-математичні науки. – 2012. – №2. – С. 59–64. https://bphm.knu.ua/index.php/bphm/issue/view/32/2012_2
 • Жук Я.О., Оксенчук Н.Д., Доля О.В. Термомеханічне імпульсне навантаження диска з урахуванням фазового складу матеріалу на непружні характеристики // Теоретична та прикладна механіка. – Донецьк, 2012. – №5 (51). – С. 58–63. https://bit.ly/35KAHew 3. Сенченков І.К., Оксенчук Н.Д. Оцінка ефектів термоструктурно-механічної зв’язаності при імпульсному навантаженні півпростору // Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Серія: фізико-математичні науки. – 2013. – № 3. – С. 217–219. https://bphm.knu.ua/index.php/bphm/issue/view/37/2013_3
 • Senchenkov I. K., Oksenchuk N.D. Modeling of a nonisothermal flow with regard for the dependence of plastic properties on the microstructure of a material // Journal of Mathematical Sciences. – 2013. – Vol. 190, No.6. – P. 796–803. https://doi.org/10.1007/s10958-013-1289-6
 • Senchenkov I.K., Oksenchuk N.D., Chervinko O.P. Influence of microstructural transformations on the stress-strain state of a steel cylinder irradiated by heat pulses // Journal of Mathematical Sciences. – 2014. – Vol. 198, No.2 – P. 147–157. https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s10958-014-1779-1.pdf
 • Оксенчук Н.Д., Сенченков І.К., Якименко С.Н. Вплив тривалості теплового імпульсу на глибину мікроструктурних перетворень // Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Серія: фізико-математичні науки. Спец. випуск. – 2015. – C. 185 – 188. https://bphm.knu.ua/index.php/bphm/issue/view/48/2015_spec
 • Яковенко Н.Д., Cенченков І.К. Чисельне моделювання поверхневого зміцнення півпростору при імпульсному тепловому навантаженні з урахуванням залежностей непружних характеристик від фазового складу матеріалу // Математичні методи та фізико-механічні поля. – Львів. – 2020. – № 4(63). – C. 128 – 138. http://www.iapmm.lviv.ua/journal/Mm-2020-634-ind-abstr.htm
 • Яковенко Н.Д., Бондарчук А.П., Ковальчук О.П. Дослідження динамічних ефектів при мікромасштабному імпульсному навантаженні // Проблеми керування та інформатики. – 2021. – №4. – С. 61 – 68. http://doi.org/10.34229/1028-0979-2021-4-6
 • Сторчак К.П., Яковенко Н. Д., Полоневич О.В., Срібна І.М., Миколайчук В.Р. Чисельне дослідження термомеханічних процесів при короткоімпульсному лазерному опроміненні півпростору // Проблеми керування та інформатики. – 2021. – №6. – P. 55 – 65. https://cutt.ly/YKc37By
 • Яковенко Н.Д., Червінко О.П., Якименко С.М. Порівняльний аналіз лінійного та нелінійного правил сумішей при моделюванні напруженого стану півпростору // Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Серія: фізико-математичні науки. – 2021. – Вип. 4. – С.95–97. https://doi.org/10.17721/1812-5409.2021/4.15