Відділ механіки руйнування матеріалів

Інститут механіки ім. С.П. Тимошенка

Національна академія наук України

Відділ механіки руйнування матеріалів

Відділ механіки руйнування матеріалів утворений у 1963 році (перша назва – відділ пластичності матеріалів), у 1968 р. перейменований на відділ пластичності та руйнування матеріалів, а у 1976 р. – на відділ механіки руйнування матеріалів.

Основні наукові напрямки відділу:
 • теорія довготривалого руйнування ізотропних та анізотропних в’язкопружних тіл з тріщинами при дії постійних та змінних навантажень,
 • теорія та методи дослідження повільного докритичного розвитку тріщин у полімерах та композитах на їх основі,
 • метод розв’язання статичних задач лінійної теорії в’язкопружності для анізотропних тіл, заснований на застосуванні ланцюгових дробів,
 • дослідження закономірностей зміни напруженого стану у в’язкопружних анізотропних тілах (композитах) з концентраторами напружень,
 • теорія двопараметричних критеріїв руйнування пружно-пластичних тіл з тріщинами, інваріантних по відношенню до виду напруженого стану на фронті тріщин,
 • структурно-механічні моделі деформаційного зміцнення та руйнування ізотропних та пластично анізотропних конструкційних металів,
 • методи визначення показників тріщиностійкості та структури пластичної зони біля вершини тріщини

У відділі працюють: два доктори фізико-математичних наук, чотири кандидати фізико-математичних наук.

Контактна інформація: fract@inmech.kiev.ua


Завідувач відділу

Камінський Анатолій Олексійович, доктор фізико-математичних наук, професор.

Освіта: Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара;

Напрямки наукової діяльності:
 • механіка в’язкопружних тіл та некласичні проблеми механіки руйнування;
 • теорія деформування анізотропних в’язкопружних тіл;
 • математичні методи механіки руйнування пружно-пластичних та в’язкопружних тіл; теорія довготривалого руйнування полімерних і композитних матеріалів;
 • задачі концентрації напружень у пружних та в’язкопружних тілах.

Посилання на інформацію про працівника в інтернеті: Scopus, Google Scholar

Контактна інформація: fract@inmech.kiev.ua, тел. +380444567770, каб. 314;

Основні публікації та монографії:

Монографії:

 • Каминский А.А. Механика разрушения вязко-упругих тел. – Киев: Наукова думка. –1980. - 160 p.
 • Каминский А.А. Хрупкое разрушения вблизи отверстий. – Киев: Наукова думка. – 1982. – 160 с.
 • Каминский А.А., Гаврилов Д.В. Механика разрушения полимеров. – Киев: Наукова думка. – 1988. – 224 с.
 • Каминский А.А. Разрушение вязкоупругих тел с трещинами. – Киев: Наукова думка. – 1990. – 310 с.
 • Каминский А.А. Гаврилов Д.В. Длительное разрушение полимерных и композитных материалов с трещинами. – Киев: Наукова думка. – 1992. – 248 с.
 • Гузь А.Н., Каминский А.А., Ванин Г.А. и др. Механика композитних материалов ы элементов конструкций. В 3-х томах. Т. 1. Механика материалов. – Киев: Наукова думка. – 1982. – 368 p.
 • Гузь А.Н., Каминский А.А., Назаренко В.М. и др. Механика композитов. В 12-и томах. Т. 5. Механика разрушения. – Киев: “А.С.К.”. – 1996. – 340 с.
 • Камінський А.О., Кіпніс Л.А., Хазін Г.А. Механіко-математичні моделі процесу передруйнування біля кутових точок пружнопластичного тіла. – Київ: Науковий світ. – 2009. – 340 с.

Статті: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=16468653300


Співробітники відділу

Селіванов Михайло Федорович, доктор фізико-математичних наук, провідний науковий співробітник.

Освіта: Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Напрямки наукової діяльності: механіка руйнування в’язкопружних тіл внаслідок повільного поширення тріщин під дією зосереджених та розподілених зусиль статичного та змінного у часі характеру; когезивні моделі тріщини у пружних та в’язкопружних тілах; застосування методу скінченних елементів до розв’язання задач механіки руйнування пружних та в’язкопружних тіл.

Посилання на інформацію про працівника в інтернеті: Scopus, Google Scholar

Контактна інформація: mfs@ukr.net, тел +380444567769, кабінет 315


Богданова Ольга Станіславівна, кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник.

Освіта: Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Напрямки наукової діяльності: моделі механіки руйнування в’язкопружних тіл внаслідок поширення тріщин під дією сукупності мод навантаження; багатоосередкове руйнування в’язкопружних тіл внаслідок поширення колінеарних тріщин.

Посилання на інформацію про працівника в інтернеті: Scopus

Контактна інформація: o.bogdanova@i.ua, тел +380444567768, кабінет 313


Курчаков Євген Євгенович, кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник.

Освіта: Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Напрямки наукової діяльності: Напрямки наукової діяльності: зв’язок напружень та деформацій у нелінійно пружних тілах; механіка руйнування пружно-пластичних тіл загальної анізотропії; моделі пластичних зон в околі вершин тріщин у анізотропних тілах.

Посилання на інформацію про працівника в інтернеті: Scopus

Контактна інформація: dfm11@ukr.net, тел +380444567768, кабінет 312


Чорноіван Юрій Олексійович, кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник.

Освіта: Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Напрямки наукової діяльності: механіка контактної взаємодії пружних і в’язкопружних тіл; механіка руйнування в’язкопружних тіл; моделі когезійних зон у вершинах тріщин у пружних та в’язкопружних тілах; багато осередкове руйнування внаслідок поширення колінеарних тріщин; застосування методу граничних елементів до розв’язання задач механіки руйнування пружних та в’язкопружних тіл.

Посилання на інформацію про працівника в інтернеті: Scopus, ORCID, Google Scholar

Контактна інформація: yurchor@ukr.net, тел +380444567769, кабінет 315

Основні публікації: https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0002-0805-4017