Відділ стійкості процесів

Інститут механіки ім. С.П. Тимошенка

Національна академія наук України

Відділ стійкості процесів

Відділ стійкості процесів, утворений в 1978 році.

Основні наукові напрямки відділу:
 • розробка методу матрично-значних функцій Ляпунова стосовно неточних динамічних систем та систем з нечіткими значеннями параметрів;
 • керування та теорії стійкості руху систем з дробово-подібною похідною вектора стану та стійкість систем на часових шкалах.

У відділі працюють: три доктори фізико-математичних наук, три кандидати фізико-математичних наук, двоє наукових співробітників, з них два молодих науковці.

Контактна інформація: center@inmech.kiev.ua


Завідувач відділу

Мартинюк Анатолій Андрійович, доктор фізико-математичних наук, професор, академік НАН України.

Освіта: Національний Черкаський університет ім. Б.Хмельницького;

Більш детальна інформація про Мартинюка А.А., напрямки його наукової діяльності та публікації www.martynyuk.kiev.ua

Контактна інформація: martynyukanan@gmail.com, тел. +38(044)4566140, каб. 203;


Співробітники відділу

Іванов Ігор Львович, кандидат фізико-математичних наук, науковий співробітник.

Освіта: повна вища, КНУ ім. Т, Шевченка, ЧНУ ім. Б. Хмельницького.

Напрямки наукової діяльності: стійкість механічних систем із запізненням та імпульсною дією, стійкість електро-енергетичних систем.

Посилання на інформацію про працівника в інтернеті: https://www.facebook.com/stochastician/

Контактна інформація: ihorivanov@ukr.net, тел (044)4566140, кабінет 203

Основні публікації:
 1. Иванов И.Л. Критерий устойчивости линейных систем с запаздыванием и двупериодическим импульсным воздействием / Иванов И.Л., Слынько В.И. // Автоматика и телемеханика. — 2012. — № 9. — С. 20—34.
 2. Ivanov I.L., Martynyuk A.A. Stability results for delay power system under impulsive perturbations // Communications in applied analysis. — 2015. — Т. 15, № 2. — P. 275 — 286.
 3. Иванов И.Л. Хаотическая синхронизация в моделях импульсных энергосистем с запаздыванием // Прикл. мех. — 2018. — Т. 54, № 1. — С. 111—121.

Хорошун Анатолій Сергійович, доктор фізико-математичних наук, провідний науковий співробітник.

Освіта: повна вища, ЧНУ ім. Б. Хмельницького.

Напрямки наукової діяльності: Метод функцій Ляпунова в теорії стійкості руху, динаміка та стійкість руху велико-масштабних систем, включаючи різнотемпові, динаміка та стійкість руху систем з неточними значеннями параметрів, керування рухом механічних об’єктів.

Посилання на інформацію про працівника в інтернеті: https://scholar.google.com/citations?user=QTyzm8sAAAAJ&hl=uk

Контактна інформація: khoroshunanatoliy@gmail.com, тел (044)4566140, кабінет 203

Основні публікації:
 1. Khoroshun, A.S. Stability of the Horizontal Flight of an Aircraft. Int Appl Mech, 52,96–103 (2016)
 2. Khoroshun, A.S. Stabilization of Translation by an Eccentric Flywheel. Int Appl Mech 54,600–610 (2018)
 3. Khoroshun, A.S. Control of Takagi–Sugeno Fuzzy Fast/Slow Systems. Int Appl Mech, 54,443–453 (2018)

Бабенко Сергій Віталійович, кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник.

Освіта: повна вища, ЧНУ ім. Б. Хмельницького.

Напрямки наукової діяльності: стійкість динамічних рівнянь на часовій шкалі, задача консенсусу в мульти-агентних системах.

Посилання на інформацію про працівника в інтернеті: ORCID, LinkedIn, Google Scholar

Контактна інформація: differenceeq@vu.cdu.edu.ua, тел (044)4566140, кабінет 203

Основні публікації:
 1. Babenko, S., Defoort, M., Djemai, M., & Nicaise, S. Distributed leader‐follower consensus for a class of semilinear second‐order multiagent systems using time scale theory. International Journal of Robust and Nonlinear Control 29.2 (2019): 433-450.
 2. Babenko, S., Defoort, M., Djemai, M., & Nicaise, S. On the consensus tracking investigation for multi-agent systems on time scale via matrix-valued Lyapunov functions. Automatica, 97, (2018), 316-326.
 3. S.V. Babenko and A.A. Martynyuk, Stability of Controlled Systems with Two Controls on the Time Scale, Journal of Mathematical Sciences, 197, N.1 (2014), 4-12.