Відділ теорії коливань

Інститут механіки ім. С.П. Тимошенка

Національна академія наук України

Відділ теорії коливань

Основні наукові напрямки відділу:
 • дифракційні задачі акустики і теорії пружності;
 • методи дослідження акустичної взаємодії систем неоднотипних тіл; нестаціонарнна взаємодія конструктивних елементів з шаруватої рідиною та пружним середовищем;
 • розробка ефективних методів розв’язання прикладних задач нестаціонарної гідроелектро-пружності;
 • оптимізація керування рухом ракет та космічних апаратів;
 • розробка ефективних методів розв'язування задач деформування анізотропних пружних та електропружних тіл (механіка контактної взаємодії, механіка руйнування) при силових, електричних і температурних навантаженнях.

У відділі працюють: 11 співробітників, серед них 1 академік НАН України, 2 професори (доктори наук), 1 доктор наук, 3 кандидати наук, 1 молодий науковець (доктор філософії) кандидат наук-постдок

Контактна інформація: +380444561280


Завідувач відділу

Кубенко Веніамін Дмитрович, доктор фізико-математичних наук, професор, академік НАН України, академік Європейської академії наук і мистецтв

Освіта: Київський національний університет ім. Тараса Шевченка;

Напрямки наукової діяльності: розробка підходів і методів розв'язування динамічних задач деформування елементів конструкцій при взаємодії з рідиною і пружним середовищем, а саме: (і)теорія нестаціонарної гідро-пружності тонкостінних оболонок, (іі)теорія нелінійних коливання пружних оболонок, що спирається на багатомодові представлення переміщень, (іii) ударна взаємодія конструктивних елементів з поверхнею шаруватої рідини і пружного тіла, (iv) дифракційні задачі акустики і теорії пружності; методи дослідження акустичної взаємодії систем неоднотипних тіл.

Контактна інформація: vdk@inmech.kiev.ua, тел. +380444561280, каб. 402;

Автор біля 400 науково-технічних публікацій, у тому числі 14 монографій та 24 патенти.
Основні публікації та монографії:
 1. А.Н.Гузь, В.Д.Кубенко, М.А.Черевко. Дифракция упругих волн. – К.: Наук. думка, 1978. – 308 с.
 2. В.Д.Кубенко. Нестационарное взаимодействие элементов конструкций со средой. – К.: Наук. думка, 1979. – 184 с.
 3. В.Д.Кубенко. Проникание упругих оболочек в сжимаемую жидкость. – К.: Наук. Думка, 1981, – 160 с.
 4. А.Н.Гузь, В.Д.Кубенко. Теория нестационарной аерогидроупругости оболочек. – К.: Наук. думка 1982, – 400с. (Методы расчета оболочек»: в 5-ти т. Т.5).
 5. А.Н.Гузь, Я.М.Григоренко, В.Д.Кубенко и др. Механика элементов конструкций. – К.: Наук. Думка, 1983. – 400 с. (Т.2 : «Механика композитных материалов и конструкций» в 3-х т.)
 6. А.Н.Гузь, В.Д.Кубенко, А.Э.Бабаев. Гидроупругость систем оболочек. – К.: Вища шк, 1984. – 208с.
 7. В.Д.Кубенко, П.С.Ковальчук, Т.С.Краснопольская. Нелинейное взаимодействие изгибных форм колебаний цилиндрических оболочек. – К.: Наук. Думка, 1984. – 220 с.
 8. В.Т.Головчан, В.Д.Кубенко, Н.А.Шульга, А.Н.Гузь, В.Т.Гринченко. Динамика упругих тел. – К.: Наук. думка, 1986. – 286 с («Пространственные задачи теории упругости и пластичнос-ти»: в 5-ти т. Т.5).
 9. В.Д.Кубенко, В.Д.Лакиза, В.С.Павловский, Н.А.Пелых. Динамика упругогазожидкостных систем при вибрационных воздействиях. – К.: Наук. думка, 1988. – 256 с.
 10. В.Д.Кубенко, В.М.Кузьма, Г.Н.Пучка. Динамика сферических тел в жидкости при вибрации. – К.: Наук. думка, 1989. – 154с.
 11. В.Д.Кубенко, П.С.Ковальчук, Н.П.Подчасов Нелинейные колебания цилиндрических оболочек. – К.: Вища шк., 1989. – 208 с.
 12. А.Н.Гузь, Ш.Маркуш, В.Д.Кубенко и др. Динамика тел, взаимодействующих со средой. – К.: Наук. думка, 1991. – 392 с.
 13. Д.Кубенко, П.Ковальчук, Л.Г.Боярщина и др. Нелинейная динамика осесимметричных тел, несущих жидкость. – К.: Наук. думка, 1992. – 184 с.
 14. В.Д.Кубенко, А.Э.Бабаев, Е.И.Беспалова и др. Динамика элементов конструкций. – К.: А.С.К., 1999. – 388 с. («Механика композитов»: в 12-ти т. Т.9).

Співробітники відділу

Кіфоренко Борис Микитович, доктор фізико-математичних наук, професор, провідний науковий співробітник.

Освіта: вища Київський національний університет ім. Тараса Шевченка

Напрямки наукової діяльності: оптимальне керування рухом космічних апаратів, оптимізація багатоступеневих ракет паралельної схеми, математичне моделювання принципів відбору дійсних рухів в живій природі.

Контактна інформація: bkifor@ukr.net, тел +380445967735, кабінет 402

Основні публікації:
 1. Кифоренко Б. Н. Сингулярные оптимальные управления в механике космического полета. — Киев: Наукова думка, 2017. — 196 с.
 2. Кифоренко Б.М., Кифоренко С.І. Глава 6 Invariant Relations в монографії Kondratenko, Yuriy P., et al., eds. Advanced Control Systems-Theory and Applications. Stylus Publishing, LLC, 2021. 33 с.
 3. Kiforenko B.M. Energy Time Constant of a Dynamical // International Applied Mechanics. – 2021. – 57. – № 2, 196-199.

Кирилюк Віталій Семенович, доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник.

Освіта: вища Київський національний університет ім. Тараса Шевченка.

Напрямки наукової діяльності: механіка зв’язаних полів, механіка руйнування, механіка контактної взаємодії.

Контактна інформація: kirilyuk_v@ukr.net, тел +380445967715, кабінет 803

Основні публікації:
 1. Kyrylyuk, V.S., Levchuk, O.I. Stress State of an Orthotropic Electroelastic Medium with an Arbitrarily Oriented Elliptic Inclusion // International Applied Mechanics, 2021, vol. 57, Is. 3, pp. 320-326.
 2. Kyryliuk, V.S., Levchuk, O.I. Stress State of an Orthotropic Electroelastic Medium with an Arbitrarily Oriented Elliptic Crack Under Uniaxial Tension // International Applied Mechanics, 2021, vol. 57, Is. 1, pp. 53-62.
 3. Kirilyuk, V.S. Thermostressed state of a piezoceramic body with a plane crack in a symmetric heat flow from its surfaces // International Applied Mechanics, 2010, vol. 46, Is. 7, pp. 753–762.

Янчевський Ігор Владиславович, доктор фізико-математичних наук, професор, провідний науковий співробітник.

Освіта: повна вища, Харківський національний автомобільно-дорожній університет.

Напрямки наукової діяльності: розробка ефективних методів розв’язання прикладних задач нестаціонарної гідроелектропружності.

Контактна інформація: i.yanchevskyi@ukr.net, тел +380444561280, кабінет I-404

Основні публікації:
 1. Kubenko V.D., Yanchevskyi I.V. Acoustic impact on incapsulated spherical particle of liquid in cylindrical vessel // Wave motion. – 2021. – Vol. 106. – P. 102801. DOI: 10.1016/j.wavemoti.2021.102801.
 2. Lachmayer R., Yanchevskyi I. [et al.] Identification of several non-stationary loads applied to an elastically deformed structure // Applied and Computational Mechanics. – 2018. – Vol. 12, Iss. 1. – P. 17-32. DOI: 10.24132/acm.2018.365.
 3. Yanchevskyi I.V., Kryshtal V.F. Integral criterion of the non-uniformity of stress distribution for the topological optimization of 2D-models // J. of Mechanical Engineering. – 2021. – Vol. 24, No. 1. – P. 65-74. DOI: 10.15407/pmach2021.01.065

Ткаченко Ярослав Володимирович, кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник.

Освіта: вища Київський національний університет ім. Тараса Шевченка.

Напрямки наукової діяльності: оптимальне керування рухом космічних апаратів, моделювання процесів в різноманітних динамічних системах.

Контактна інформація: yaroslavvt@ukr.net@ukr.net, тел +380445967735, кабінет 402.

Основні публікації:
 1. Tkachenko Ya. V. Using energy storage in low thrust constant power thruster for optimal interorbital transfers // Stability and control. Theory and application. International Journal. – 2003. – 5, No.1.– P. 22– 40.
 2. Kiforenko B.N.,Vasil`ev I.Y., Tkachenko Ya. V. On the problem of optimal control of the thrust value of the electric propulsion rocket with solar energy source // Acta Astronautica. – 2013. – 89, pp. 121 –125.
 3. Tkachenko Ya. V.Method of Optimizing Maneuvers of an Orbital Transfer Vehicle in a Strong Central Field of Gravity // International Applied Mechanics. – 2019. – 55, No. 5. – P. 544 –551.

Левчук Ольга Іванівна, кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник.

Освіта: вища Київський національний університет ім. Тараса Шевченка.

Напрямки наукової діяльності: механіка зв’язаних полів, механіка руйнування, механіка контактної взаємодії.

Контактна інформація: inmech2021@gmail.com, тел +380445967715, кабінет 803.

Основні публікації:
 1. Kirilyuk, V.S., Levchuk, O.I. Mathematical modeling of contact interaction of two electroelastic half-spaces (without electrode coating of surfaces) in the presence of a hard disk-like inclusion between them and pressure in the area of separation // System Research and Information Technologies, 2021(3), pp. 120–134.
 2. Kirilyuk, V.S., Levchuk, O.I. Stress state of an orthotropic electroelastic medium with an arbitrarily oriented elliptic inclusion // International Applied Mechanic, 2021, 57(3), pp. 320–326.
 3. Kirilyuk, V.S., Levchuk, O.I. Stress state of an orthotropic electroelastic medium with an arbitrarily oriented elliptic crack under uniaxial tension // International Applied Mechanics, 2021, 57(1), pp. 53–62.

Мартинюк-Чернієнко Юлія Анатоліївна, кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник.

Освіта: вища Київський національний університет ім. Тараса Шевченка.

Напрямки наукової діяльності: стійкість і керування динамічними системами з неточними значеннями параметрів.

Основні публікації:
 1. Мартинюк-Чернієнко Ю. А. Неточные динамические системы: Устойчивость и управление движением, Киев: Феникс, 2009. – 304 с.
 2. Y.A.Martynyuk Dynamical Systems: Stability and Motion Control, Boca Raton: CRC Press, Taylor and Francis Group, 2012. – 296 p. (with A.A.Martynyuk)
 3. Martynyuk A., Stamova I., Martynyuk-Chernienko Yu.A., On the boundedness and Lagrange stability of fractional-like neural network-based quasilinear systems, The European Physical Journal Special Topics (2022), DOI: 10.1140/epjs/s 11734-022-00447-3.

Остос Олександр Хосейович, доктор філософії за спеціальністю 113 Прикладна математика, старший науковий співробітник.

Освіта: освіта вища Київський національний університет ім. Тараса Шевченка.

Напрямки наукової діяльності: дослідження термомеханої поведінки еластомерних елементів конструкцій із початковими напруженнями при циклічному навантаженні, дослідження динамічних характеристик ідеальної стисливої рідини, що збуджується сферичним сегментом в циліндричній порожнині.

Контактна інформація: ostos.alexander1994@gmail.com, тел +380661694517 або +380987737426, кабінет 403.

Основні публікації:
 1. Ostos O., Zhuk Y. Prestress Effect on the Thermomechanical Response of Viscoelastic Plate Under Harmonic Loading. Advances in Applied Sciences. 2020. Vol. 5, No. 2. P. 20–27.
 2. Zhuk Y., Ostos O., Pyatetskaya O. Prestress effect on the thermomechanical response and fatigue life prediction of viscoelastic plates. Mathematical Modeling And Computing. 2020. Vol. 7, No. 1. P. 112–124.
 3. Жук Я. А., Остос А. Х. Влияние предварительного нагружения на резонансные колебания и диссипативный разогрев прямоугольной термовязкоупругой пластины. Прикладная механика. 2020. Т. 56, № 4. С. 47–60.