Відділ реології

Інститут механіки ім. С.П. Тимошенка

Національна академія наук України

Відділ реології

Основні наукові напрямки відділу:
 • Сучасні проблеми реології;
 • макро-, мікро- та наномеханіка композитних матеріалів;
 • механіка ауксетичних матеріалів;
 • лінійні та нелінійні хвилі в матеріалах

Загальна кількість працівників 9, кількість професорів - 1, кандидатів - 5, молодих науковців – 2 , додатково у відділі працюють без оплати 3 професори та 2 кандидати наук

Контактна інформація: reolog@inmech.kiev.ua, тел.:+380445967716


Завідувач відділу

Рущицький Ярема Ярославович, член-кореспондент НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор, почесний професор University of Aberdeen (UK).

Освіта: Вища освіта, закінчив з відзнакою механіко-математичний факультет Львівського державного університету ім. Івана Франка, спеціальність - механіка;

Напрямки наукової діяльності: механіка матеріалів: реологія – теорія в‘язкопружності, теорія пружності, теорія п‘єзопружності, теорія твердих сумішей, теорія композитних матеріалів, теорія нано-матеріалів, теорія ауксетичних матеріалів, теорія сейсмічних хвиль; теорія лінійних і нелінійних хвиль, теорія вейвлетів - вейвлетний аналіз, бібліометрія.

Посилання на інформацію про працівника в інтернеті: Google Scholar

Нагороди та гранти: 3 державні нагороди СРСР (1965, 1970, 1980); Державна премія України з науки і техніки, 2015; Почесна грамота (медаль) Верховної Ради України, 2018; Відзнака (медаль) НАН України “За професійні здобутки” 2008; Ювілей на відзнака (медаль) НАН України до сторіччя академії, 2018; Премія НАН України ім. Динника О.М. 2005; Премія НАН України ім. Глушкова В.М., 2015; багато десятків міжнародних наукових грантів: від грантів Сороса та Американського фізичного товариства до грантів Лондонського та Едінбургського королівських товариств.

Член наукових товариств: ASME Int (American Society of Mechanical Engineers), 1998; GAMM (Gesellschaft für angewandte Mathematik und Me chanik), 1993, офіційний представник України; EUROMECH (European Mechanical Society), 1995; American Nano Society, 2011; New York Academy of Sciences, 1995; Українське фізичне товариство, 1994; Українське товариство інженерів-механіків, 1993;

Член редакційних колегій міжнародних наукових журналів: International Applied Mechanics; International Journal of Applied Mathematics and Mechanics; International Journal of Mechanics and Solids; Nonlinear Dynamics and Systems Theory; Waves, Wavelets, Fractals: Advanced Analysis.

Контактна інформація: rushch@inmech.kiev.ua, тел. +380444562089 , Кабінет №.702

Основні публікації

Автор 560 публікацій, з них: 17 монографій, біля 260 статей в наукових журналах, 6 державних стандартів та ін. Має публікації в наукових журналах найбільш престижних академій наук (Французької, Англійської, Італійської) - Comptes Rendus de l'Academie des Sciences, Serie Mecanique; Philosophical Transactions of the Royal Society A: Мathematical, Physical and Engineering Sciences; Atti dell'Accademia Peloritana dei Pericolanti, Classe di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali.

Має публікації в світових провідних наукових журналах найвищого рейтингу - Applied Mechanics Reviews, Composites. Part A: Applied Science and Manufacturing, Composites Sciences and Technology, International Journal of Solids and Structures, Zeitschrift für Angewandte Mathematik und Mechanik - ZAMM, International Applied Mechanics, Computer Modeling in Engineering and Sciences, International Journal of Nonlinear Sciences and Physical Simulation, Mechanics of Composite Materials, Mathematical and Computer Modelling in Dynamical Systems, International Journal of Applied Mathematics Mechanics, Archive of Applied Mechanics.

Hirsch-index 29 (1887 цитувань), Egghe-index 47(2234 цитування), index i10 77(2448 цитувань). Бази даних - Thomson Reuters ISI, Scopus, Google Scholar, Microsoft Academic.

Список монографій:
 • Савін Г.М., Рущицький Я.Я. Елементи механіки спадкових середовищ. Київ: Вища школа, 1976. –252с. (підручник) ISBN тоді ще не було
 • Рущицкий Я.Я. Элементы теории смеси. Киев: Наукова думка, 1991.- 160 с. (монографія) ISBN 5-12-002220-0
 • Гузь А.Н., Маркуш Ш., Кабелка Й., Эренштайн Г., Рущицкий Я.Я. и др. Динамика и устойчивость слоистых композитных материалов. Киев: Наукова думка, 1991. - 368 с. (монографія) ISBN 5-12-002204-9
 • Гузь А.Н., Шульга Н.А., Космодамианский А.С., Рущицкий Я.Я. и др. Динамика и устойчивость композитов. Под ред. Шульги Н.А., Том 2 издания «Механика композитов» в 12 томах. Киев: Наукова думка, 1993. - 430 с. (монографія) ISBN 5-12-003162-5
 • Рущицький Я.Я., Цурпал С.І. Хвилі в матеріалах з мікроструктурою. Київ: Інсти тут механіки ім. С.П.Тимошенка, 1998. - 377 с. (монографія) ISBN 5-7707-9510-7
 • Геранін В.О., Писаренко Л.Д., Рущицький Я.Я. Математичні аспекти хвильково го аналізу. Київ: ВПФ УкрІНТЕІ, 2001. - 164 с. (підручник) ISBn 966-7505-16-2
 • Геранін В.О., Писаренко Л.Д., Рущицький Я.Я. Ключові питання цифрової об робки сигналів. Київ: ВПФ УкрІНТЕІ, 2001. - 143 с. (підручник) ISBN 966-7505-13-8
 • Геранін В.О., Писаренко Л.Д., Рущицький Я.Я. Теорія вейвлетів з елементами фрактального аналізу. Київ: ВПФ УкрІНТЕІ, 2002. -364 с.(підручник) ISBN 966-7505-22-7
 • Cattani C., Rushchitsky J.J. Wavelet and wave analysis as applied to materials with micro or nanostructures. Singapore-London: World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., 2007. – 466 p. (монографія) ISBN 13-978-981-270-784-0
 • Гузь А.Н., Чернышенко И.С., Рущицкий Я.Я. Институт механики им. С.П. Тимо шенко НАН Украины. К 90-летию со дня основания. Киев: Литера, 2008. – 336 с. (монографія) ISBN 978-966-2032-42-0
 • Гузь А.Н., Рущицкий Я.Я., Гузь И.А. Введение в механику нанокомпозитов. Киев: Изд. дом Академпериодика, 2010. – 398 с. (монографія) ISBN 978-966-02-5582-1
 • Rushchitsky J.J. Theory of waves in materials. Copenhagen: Ventus Publishing ApS, 2011. – 270 p. (підручник-монографія) ISBN 978-0-9838996-9-3
 • Guz A.N., Rushchitsky J.J. Short Introduction to Mechanics of Nanocomposites. – Rosemead, CA: Scientific&Academic Publishing, 2013. – 280 p. (монографія) ISBN 978-0-983-8996-9-3
 • Гузь А.Н., Рущицкий Я.Я. Анализ систем оценок научных публикаций. К.: Институт механики им. С.П. Тимошенко НАНУ, 2013.- 274 с. (монографія) ISBN 978-966-’78-457-3-
 • Rushchitsky J.J. Nonlinear Elastic Waves in Materials. Heidelberg: Springer, 2014. – 454 p. (монографія) ISBN 978-3-319-00464-1
 • Rushchitsky J.J. Nonlinear Elastic Waves in Materials. Beijing: Beijing Institute of Technology Press, 2017. – 455 p. (In Chinese) (монографія) ISBN невідомо
 • Rushchitsky J.J. Foundations of Mechanics of Materials. Copenhagen: Ventus Publishing ApS, 2021 - 276 p. (підручник-монографія) ISBN 978-87-403-3706-8
Список глав в монографіях і енциклопедіях:
 • Guz I.A., Rushchitsky J.J., Guz A.N. Chapter 24, Mechanical Models in Nanomaterials. Vol.1.Handbook of Nanophysics. Principles and Methods. In 7 vols. Ed. K.D. Sattler. Boca Raton: Taylor and Francis Publisher (CRC Press), 2010. - P. 24.1 – 24.18. (монографія-довідник)
 • Rushchitsky J.J. Mechanics. Encyclopedia of Modern Ukraine - letter M, 2017. – P.100-110. Рущицький Я.Я. Механіка. Енциклопедія Сучасної України - буква "М", 2017. - С.100-110.
 • Rushchitsky J.J. Solid Mechanics. Encyclopedia of Modern Ukraine - letter M, 2017. – P.111-117. Рущицький Я.Я. Механіка деформівного твердого тіла. Енциклопедія Сучасної України - буква "М"\ , 2017, - С.111-117.
 • Rushchitsky J.J. Elastic and Inelastic Stress Waves - letter E // Encyclopedia of Continuum Mechanics. Eds. H.Altenbach, K.Oster. Berlin, Springer, 2018-2020, - P.100-118.
 • Rushchitsky J.J. Cylindrical Surface Wave: Revisiting the Classical Biot’s Problem, Chapter 2 in the book “Seismic Waves – Probing Earth System” Eds. Ono D. and Monoto H. - Singapore-London: InTechOpen , 2019. 300 р. P.201-220.
 • Rushchitsky J.J. Plane Nonlinear Elastic Waves: Approximate Approaches to Analysis of Evolution, Chapter 3 in the book “Understanding Plane Waves” Ed. William A.Cooper - London: Nova Science Publishers, 2019. 320 р. P.58-80.
 • Rushchitsky J., Kendzera O., Semenova Y. On the Seismic Waves Propagating in the Layered Earth Stratum, Chapter 21 in the book “Building knowledge for geohazard assessment and management in the Caucasus and other orogenic regions” Eds. Mariotto P., Bonali F., Tsereteli N. Berlin: Springer, 2020. 412 p. P.410-429.
 • Kendzera O., Rushchitsky J., Semenova Y. Rheological properties of soils in assessing the seismic hazard of the South Ukrainian nuclear power plant, Chapter 13 in the book “Building knowledge for geohazard assess-ment and management in the Caucasus and other orogenic regions” Eds. Mariotto P., Bonali F., Tsereteli N. Berlin: Springer, 2020. 412 p. P.240-259.
 • Kendzera O., Rushchitsky J., Semenova Y. Simple Way of Allowance for Rheologic Properties of Layered Earth Stratum in Study of Seismic Waves. Chapter 1 in the book “Horizons in Earth Science Research. V.23. Eds. Veress B., Szigethy J. New York: Nova Science Publishers, 2022. – 252 p. P.1-84.
 • Rushchitsky J. Elasticity of Auxetic Materials. Chapter 7 in the book “Elasticity of Materials”. Ed. Guney E. London: InTechOpen, 2022. 240 p. P.141-170. DOI: 10.5772/intechopen.9954

Співробітники відділу

Дашко Ольга Геннадіївна, кандидат фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник.

Освіта: Повна вища освіта – диплом спеціаліста (з відзнакою): Донецький національний університет, спеціальність 7.080202 "Прикладна математика", кваліфікація - математик, 30.06.2001, НК №16367272.; Ph.D. – диплом кандидата фізико-математичних наук: спеціалізована вчена рада Інституту механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України, ДК №027789, рішення президії Вищої атестаційної комісії України від 09.02.2005, протокол № 23-07/1.

Напрямки наукової діяльності: теорія пружності, взаємодія магнітних та механічних полів в пружних матеріалах.

Посилання на інформацію про працівника в інтернеті: linkedin.com/in/olha-dashko-9932171a3

Контактна інформація: olga.dashko@gmail.com, тел +380445967716, Кабінет № 704

Основні публікації:
 • Khoma, I.Y., Dashko, O.G., “Solving the Third Homogeneous Boundary-Value Problem of the Deformation of a Transversely Isotropic Plate with a Curved Hole Under Uniform Tension”, International Applied Mechanics, vol. 52, no. 6, 2016, pp. 605-615.
 • Khoma, I.Y., Dashko, O.G., “Stress State of a Nonthin Transversely Isotropic Plate with a Curved Hole”, International Applied Mechanics, vol. 51, no. 4, 2015, pp. 461-473.
 • Dashko, O.G., “Uncoupled magnetoelastic problem for a ferromagnetic body with a spherical cavity” International Applied Mechanics, vol. 43, no. 10, 2007, pp. 1100-1106.
 • Podil'chuk, Yu.N., Dashko, O.G., “Stress state of a soft ferromagnetic with an ellipsoidal cavity in a homogeneous magnetic field”, International Applied Mechanics, vol. 41, no. 3, 2005, pp. 283-290.
 • Podil'chuk, Yu.N., Dashko, O.G., “Stress-strain state of a ferromagnetic with a paraboloidal inclusion in a homogeneous magnetic field”, International Applied Mechanics, vol. 40, no. 5, 2004, pp. 517-526.
 • Podil'chuk, Yu.N., Dashko, O.G., “The stress-strain state of a elastic ferromagnetic with ellipsoidal inclusion under action of homogeneous magnetic field”, International Applied Mechanics, vol. 39, no. 7, 2003, pp. 802-811.
 • Dashko O., “Problem of magnetoelasticity for a solid with the spherical cavity”, PAMM: Proceedings in Applied Mathematics and Mechanics, Special Issue: Sixth International Congress on Industrial Applied Mathematics (ICIAM07) and GAMM Annual Meeting, Zürich 2007, vol.7, Issue 1, 2007, pp. 407003-407004.
 • Dashko O. “An analytical solution of a 3d problem of magnetoelasticity”, PAMM: Proceedings in Applied Mathematics and Mechanics, Special Issue: 77th Annual Meeting of the GAMM, March 27-31, 2006, Berlin, Germany, vol.6, Issue 1, 2006, pp. 431-432.

Савельєва Катерина Володимирівна, кандидат фізико-математичних наук, доцент, старший науковий співробітник

Освіта: Київського державного університету ім. Тараса Шевченка, спеціальність - механіка;

Напрямки наукової діяльності: теорія поширення лінійних і нелінійних хвиль у пружних і в’язкопружних матеріалах, твердих сумішах, композитних та нано-композитних матеріалах.

Контактна інформація: katerina1971s@gmail.com, тел +380637146638, Кабінет №. 702

Основні публікації:

Автор 68 публікацій, з них 34 статті за тематикою робіт Відділу реології; 18 Державних стандартів України; 7 наукових статей за тематикою легкої промисловості (головним чином щодо механічних властивостей текстильних матеріалів); навчально-методичні праці з вищої математики, теорії ймовірностей та математичного програмування.

 • Рущицкий Я.Я., Савельева Е.В. Эволюция гармонической волны при её прохождении через двухфазный материал. - Прикладная механика.- 1992.- 28, No9.- C.42-46.
 • Рущицкий Я.Я., Коваленко А.П., Савельева Е.В. Самовозбуждение поперечных волн в гиперупругих материалах (третье приближение). - Прикладная механика.- 1996.- 32, No.5.- C.30-38.
 • J.Rushchitsky, E.Savel’eva Interaction of signal and power cubically nonlinear elastic transvrrse plane waves . - "International workshop on free boundary flows and related problems of analysis". Abstracts– Kiev: NАsU, Institute of mathematics, International mathematical centre. – 2005.- P.34-35.
 • Рущицкий Я.Я., Савельева Е.В. О взаимодействии поперечных кубически нелинейных плоских волн в упругом материале . - Прикл. механика.- 2006.- 42, No6.- С. 61-70.
 • Рущицкий Я.Я., Савельева Е.В. Самопереключение поперечной плоской волны при ее распространении в двухкомпонентном упругом композитном материале.- Прикл. механика.- 2007.- 43, No7.- С. 35-46.
 • Исрафилов Р.М., Савельева Е.В. Приведенные коэффициенты Пуассона в направлении, перпендикулярном плоскости трехслойной пластины с ортотропным заполнителем. - Теорет. и прикладная механика. – 2012. – 51, No5.– С. 121-129.
 • Исрафилов Р.М., Савельева Е.В. Волны в насыщенном жидкостью пористом вязкоупругом материале. - Прикл. механика.- 2014.- 49, No.6.- С.97-109.
 • Савельєва К.В., Дашко О.Г., Симчук Я. В. Числове дослідження взаємодії поперечних плоских хвиль в нанокомпозитних матеріалах. - Збірник наукових праць конф. «Сучасні пробле-ми механіки і математики».- Львів: Інститут прикладних проблем механіки і математики, 2018.- т. , С.31. http://iapmm.lviv.ua/apmm2018/
 • Савельєва К.В., Дашко О.Г., Симчук Я. В. Явище хвильового самоперемикання у нанокомпозитних матеріалах. - Актуальные проблемы инженерной механики/ Тезисы докладовVII межнародной научно-практической кнференции. - Одесса: ОГАСА,2020. https://sites.google.com/ogasa.org.ua/apem/
 • Савельєва К.В., Дашко О.Г. Взаємодія плоских пружних хвиль. Врахування квадратичної та кубічної нелінійності. - Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія фізико-математичні науки, 2022, No1.- С.50-55. https://bphm.knu.ua/index.php/bphm/issue/view/72/2022_1

Хотенко Олена Олександрівна, кандидат фіз.-мат. наук, науковий співробітник.

Освіта: Закінчила з відзнакою факультет електроніки Національного технічного Університету України «Київський Політехнічний Інститут» за спеціальністю 8.091201 «Акустичні засоби та системи»; Ph.D. – диплом кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла.

Напрямки наукової діяльності: Механіка матеріалів: реологія – теорія пружності; теорія лінійних і нелінійних хвиль; акустика; акустоелектроніка; акустотехніка.

Досягнення та винагороди:
 • 2006 р. – призначена іменна стипендія Президента України;
 • 2007 р. – призначена іменна стипендія Кабінету Міністрів України;
 • 2008 р. – призначена іменна стипендія ректора НТУУ «КПІ»;
 • 2010 р. – прийнята у члени міжнародної асоціації студентів-фізиків (IAPS);
 • 2011 р. – нагороджена премією імені академіка Савіна Г.М. за кращі наукові публікації серед молодих вчених;
 • 2012-2014, 2014-2016 р. – призначена стипендія НАН України для молодих вчених;
 • З 2015 року голова Ради молодих вчених та член Вченої Ради Інституту механіки ім.С.П.Тимошенка НАН України
 • З 01.01.2017 по 31.12.2019 р. Заступник голови Ради молодих учених Відділення механіки.
 • 2018 р. нагороджена «Пам’ятною відзнакою на честь 100-річчя НАН України» Президії НАН України.
 • З 01.01.2020 Член Ради молодих учених Відділення механіки.

Контактна інформація: h.khotenko@gmail.com, тел +380445967748, Кабінет № 703-I

Основні публікації:
 • Рущицкий Я.Я., Хотенко Е.А. О волне Рэлея в квадратично нелинейном упругом материале (модель Мурнагана) // Прикладная механика – 2011. – 47, N 3. - с.50-58.
 • Рущицкий Я.Я., Хотенко Е.А. О роли граничных условий в нелинейном анализе волны Рэлея // Прикладная механика – 2012. - 48, N 3.- С.89 – 102.
 • Хотенко Е.А. Числовой анализ нелинейной упругой волны Рэлея (первое и второе приближение) // Прикладная механика – 2012. - 48, N 6. - с.114–123.
 • Хотенко О.О. Аналіз впливу початкової амплітуди на затухання нелінійної пружної хвилі Релея // Вісник КНУ ім. Т.Г. Шевченка. Серія фізико-математичні науки. – 2012. – Вип 4. – с.73–76 .
 • Хотенко О.О. До теорії квадратично нелінійних хвиль Релея – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла. – Інститут механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України, Київ, 25 березня 2014 р. – 185 с.

Хотенко Ірина Миколаївна, ⮚ кандидат фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник.

Освіта: Закінчила з відзнакою електроакустичний факультет «Київського Політехнічного Інституту» за спеціальністю «Електроакустика та ультразвукова техніка»;
Закінчила факультет перепідготовки «Міжрегіональної Академії управління персоналом» за спеціальністю «Облік і аудит».
Ph.D. – диплом кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю – акустика.
Диплом старшого наукового співробітника за спеціальністю 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла.

Напрямки наукової діяльності: механіка матеріалів: реологія – теорія пружності, теорія п’єзопружності; теорія лінійних і нелінійних хвиль; акустика; акустоелектроніка; акустотехніка.

Контактна інформація: i.khotenko@gmail.com, тел +380445967748, Кабінет № 703-I

Автор 63 публікацій, з них 16 статей в наукових журналах, та 1 патенту.

Основні публікації:
 • Дяденко А.И., Рахлин М.Я., Родионов В.Е., Хотенко И.Н. Керамический электролюминесцентный индикатор и способ его получения // Патент Украины №1288
 • Рущицкий Я.Я., Хотенко И.Н. О нелинейных волнах в двуфазных пьезопорошках // Прикладная механика. - 1998. - 33, N 8. - с.49-57.
 • Рущицький Я.Я., Хотенко І.М. Про побудову квадратично нелінійної теорії поширення хвиль в двофазних п'єзоелектричних порошках // Доповіді НАН України. -1998. - № 9. - с.61-67.
 • Рущицький Я.Я., Хотенко І.М. Нелінійні плоскі гармонічні хвилі в двофазних п#39;єзоелектричних порошках // Доповіді НАН України - 1998. - № 10. - с.60-66.
 • Хотенко І.М. Хвилі в твердих нелінійно пружних п’єєзоактивних сумішах – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.06 – акустика. – Інститут гідромеханіки НАН України, Київ, 30 верезня 1999 р. – 181 с.
 • Коваленко А.П., Рущицкий Я.Я. , Хотенко И.Н. Компьютерное моделирование плоских горизонтальных поперечных волн в упругих пьезопорошках // Прикладная механика. - 2000. - 36, N 12. - с.89-97.
 • Коваленко А.П., Рущицкий Я.Я., Хотенко И.Н. Плоские горизонтальные поперечные волны в упругих пьезопорошках // Прикладная механика. -2001. - 37, N 3. - с.87-96.
 • Рущицкий Я.Я., Синчило С.В., Хотенко И.Н. Кубически нелинейные волны в пьезоупругом материале // Прикладная механика. - 2004. - 40, N 5. - с.91-98.
 • Cінчило С.В., Хотенко І.М. Розповсюдження нелінійних пружних хвиль у п#39;єзопорошках // Збірник праць Інституту математики Національної академії наук України «Комплексний аналіз і течії з Вільними границями», 2006, т.3, N 4. - с.266-272.
 • Исрафилов Р.М., Хотенко И.Н. К линеаризации уравнений динамики на насыщенной пористой среды // Прикладная механика. - 2009. - 45, N 5. - с.88-95.

Юрчук Василь Миколайович, кандидат фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник.

Освіта: Повна вища освіта– диплом магістра: Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” 6.080100 "Математика", кваліфікація - математик, 31.05.2012, КВ №43199714.
PhD – диплом кандидата фізико-математичних наук: спеціалізована вчена рада Інституту механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України, Д.26.166.01, рішення Атестаційної колегії України від 15.10.2019, диплом ДК № 054231.

Напрямки наукової діяльності: механіка матеріалів: реологія – теорія в‘язкопружності, теорія пружності, теорія сейсмічних хвиль; теорія лінійних і нелінійних хвиль, теорія вейвлетів - вейвлетний аналіз.

Контактна інформація: vasil_2008@ukr.net, тел +380950681687, Кабінет № 707

Основні публікації:
 • Rushchitsky J.J. Yurchuk V.M. On cubically nonlinear solitary plane transverse vertical wave in hyperelastic material // Abstracts of Int.Math.Conf. "Differential equations,computational mathematics, theory of functions and mathematical methods of mechanics" (to 100 birthday of G.N.Polozhii), Kiev, Ukraine. April 23 – 24, – 2014. – Р. 125.
 • Rushchitsky J.J. Yurchuk V.M. To analysis of solitary wave in nonlinear elastic material // Abstracts of the int. sci.-techn. conf. "Micro - and nanoheterogeneous materials: models and experiment". Lviv, Sept. 21 – 25, 2015. – P. 31 – 33.
 • Юрчук В.М., Рущицький Я. Я. Наближений спосіб аналізу поодинокої нелінійно пружної плоскої хвилі // Аннотації доповідей Міжн. наук.-практ. конф. «Modern problems of thermomechanics», Львів, 22 – 24 вересня, – 2016. – P. 104 –105.
 • Юрчук В.М., Рущицкий Я.Я. Еволюція поодиноких хвиль з початковими профілями, що описуються функціями Чебишова-Ерміта // Аннотації доповідей Міжн. наук.-практ. конф. « Розвиток інноваційної діяльності в галузі технічних і фізико-математичних наук » . Україна, Миколаїв, 22–24 вересня –2016. – С. 92 – 94.
 • Рущицкий Я.Я., Юрчук В.Н. Один приближенный метод анализа одиночных волн // Прикл. механика. – 2016. – 52, N3. – С. 83 – 94; Rushchitsky J.J., Yurchuk V.M. One Approximate Method for Analyzing Solitary Waves in Nonlinearly Elastic Materials // Int. Appl. Mech. – 2016. – 52, N3. – P. 282 – 290.
 • Рущицький Я.Я., Юрчук В.М. Незвичайна еволюція поодинокої цилін-дричної хвилі з початковим профілем у вигляді функції Макдональда // Анотації доповідей XVIII International Conference. «DYNAMICAL SYSTEM MODELLING AND STABILITY», Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 24-26 травня– 2017. Київ, Україна. – С. 133.
 • Yurchuk V. М., Rushchitsky Ya. Ya. Murnaghan’s nonlinear elastic model: SV-wave with initial bell-shaped profile IV // Аннотації доповідей Міжн. наук.-практ. конф. «Сучасні проблеми механіки». Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Кафедра теоретичної та прикладної механіки 27–30 серпня – 2017. Київ, Україна. – С. 108.
 • Рущицкий Я.Я., Юрчук В.Н. Числовой анализ эволюции плоской продольной нелинейно упругой волны с разными начальными профилями //Прикл. механика. – 2017. – 53, N2. – С. 88 – 96. Rushchitsky J.J., Yurchuk V.N. Numerical Analysis of Evolution Plane Longitudinal Nonlinearly Elastic Wave with Different Initial Profiles // Int. Appl. Mech. – 2017. – 53, N1. – P. 104 – 111.
 • Рущицкий Я.Я., Юрчук В.Н. К эволюции SV-волны с колообразным начальным профилем // Прикл. механика. – 2017. – 53, N3. – С. 77 – 81; Rushchitsky J.J., Yurchuk V.N., Evolution of SV-Wave with Gaussian Profile//Int.Appl.Mech. – 2017. – 53, N3. – P. 300 – 305.
 • Юрчук В.Н., Рущицкий Я.Я. Числовой анализ эволюции одиночной ци-линдрической радиальной волны с начальным профилем в виде функции Мак-дональда // Прикл. механика. – 2018. – 54, N3. – С. 18 – 26; Yurchuk V.N., Ru-shchitsky J.J. Numerical Analysis of Evolution of Solitay Cylindrical Radial Wave with an Initial Profile in the Form of Macdonald Function // Int. Appl.Mech.– 2018. – 54, N3. – P. 259 – 265.
 • Рущицкий Я.Я., Юрчук В.М. Моделювання еволюції поодиноких хвиль в конструкційних матеріалах // Матеріали міжн. наук.- практ. конф. «Інформаційні технології та комп’ютерне моделювання», Івано-Франківськ–Яремча, 14 – 19 травня – 2018.– С. 258-261.
 • Юрчук В.Н. О различии эволюции плоских продольной и поперечной колокообразных волн при их распространении в нелинейно упругих композитах// Прикл. Механика – 2019. – 55, N1. – С. 60 – 63; Yurchuk V.N. Difference in the evolution of longitudinal and transverse bell-shaped plane waves propagating in nonlinear elastic composites// Int. Appl. Mech. – 2019. – 55, N1. – P. 55 – 57.
 • Рущицкий Я.Я., Юрчук В.Н. О влиянии третьего приближения при анализе эволюции нелинейно упругой Р-волны. Часть 1//Прикл. механика. – 2020. – 56, N5. – С. 65 – 77. Rushchitsky J.J., Yurchuk V.N. Effect of the Third Approximation in the Analysis of the Evolution of a Nonlinear Elastic P-wave. Part 1// Int. Appl. Mech. – 2020. – 56, N5. – P. 581 – 589.
 • Рущицкий Я.Я., Юрчук В.Н. О влиянии третьего приближения при анализе эволюции нелинейно упругой Р-волны. Часть 2//Прикл. механика. – 2020. – 56, N6. – С. 17 – 27. Rushchitsky J.J., Yurchuk V.N. Effect of the Third Approximation in the Analysis of the Evolution of a Nonlinear Elastic P-Wave. Part 2// Int. Appl. Mech. – 2020. – 56, N6. – P. 666 – 673.
 • Юрчук В.М., Рущицкий Я.Я. //Моделювання еволюції поодиноких хвиль конструкційних матеріалах. Перші три наближення// Матеріали міжн. наук.- практ.конф.«Інформаційні технології та комп’ютерне моделювання», Івано-Франківськ–Яремча, 18 – 22 травня – 2020.– С. 212-216.
 • Рущицький Я.Я., Юрчук В.М. До еволюції плоскої гармонічної хвилі в нелінійно пружному композитному матеріалі, що моделюється двофазною сумішшю// Прикл. механіка. – 2021. – 57, N2. – С. 58 – 69; Rushchitsky J.J., Yurchuk V.N On the Evolution of a Plane Harmonic Wave in a Nonlinear Elastic Composite Material Modeled by a Two-Phase Mixture//Int.Appl.Mech. – 2021. – 57, N2. – P. 172 – 183.
 • Рущицький Я.Я., Юрчук В.М. Аналогії між класичною задачею про коливання тіл і не класичною задачею про поширення плоских хвиль// Прикл. механіка. – 2021. 57, N4. – С. 11 – 22; Rushchitsky J.J., Yurchuk V.N. Analogies Between the Classical Problem on the Oscillation of Bodies and the Nonclassical Problem on the Propagation of Plane Waves //Int.Appl.Mech. – 2021. – 57, N4. – P. 386 – 394.
 • Рущицький Я.Я., Юрчук В.М.,О.М. Григорчук., Я.В. Симчук Нехарактерна еволюція нелінійно пружної поодинокої циліндричної хвилі// Прикл. механіка. – 2021. 57, N6. – С. 3 – 20; Rushchitsky J.J., Yurchuk V.N.,Hryhorchuk O. M., Symchuk Ya. V. Noncharacteristic Evolution of a Nonlinear Elastic Single Cylindrical Wave //Int.Appl.Mech. – 2021. – 57, N6. – P. 619 – 634.