Відділ механіки повзучості

Інститут механіки ім. С.П. Тимошенка

Національна академія наук України

Відділ механіки повзучості

Відділ перетворено з Лабораторії динамічної міцності на Відділ динамічної міцності 1966 р. Постановою Президії АН УРСР. У 1969 р. відділ перетворено на Відділ дослідження властивостей нових матеріалів, а 1986 р. – на Відділ механіки повзучості. Завідувач відділу з 1966 р. по 1985 р. – к.т.н. І.І.Іщенко. Завідувач відділу з 1986 р. до теперішнього часу – проф. д.т.н. В.П.Голуб. У відділі працює д.ф.-м.н. Б.П.Маслов, д.т.н. А.Д. Погребняк.

Основні наукові напрямки відділу:
 • розвиток нелінійної тривимірної теорії в’язкопружності та розробка методів ідентифікації ядер спадковості в’язкопружних матеріалів;
 • побудова моделей та критеріїв довготривалого руйнування однорідних та неоднорідних матеріалів внаслідок повзучості за умов одновісного та складного напруженого станів;
 • побудова нелінійних моделей накопичення пошкоджень в ізотропних та анізотропних матеріалах внаслідок повзучості та внаслідок втоми;
 • розробка методів прогнозування характеристик втоми металевих та композитних матеріалів за умов одновісного асиметричного та двовісного комбінованого навантаження ;
 • побудова моделей розповсюдження тріщин втоми в тонких пластинах кінцевих розмірів із концентраторами напружень та розв’язок задач розрахунку довговічності пластин із тріщинами за умов одновісного та двовісного розтягу-стиску;
 • експериментальна апробація визначальних рівнянь теорії в’язкопружності, моделей та критеріїв довготривалого руйнування, методів прогнозування довговічності елементів конструкцій внаслідок повзучості та внаслідок втоми.

У відділі працюють 15 співробітників серед яких 3 докторів наук і 7 кандидати наук.

Контактна інформація: creep@inmech.kiev.ua, тел. +380445967734


Завідувач відділу

ГОЛУБ Владіслав Петрович, доктор техн. наук, Професор .

Освіта: Закінчив механіко-машинобудівний факультет Львівського Національного технічного університету України «Львівська політехніка»

Напрямки наукової діяльності:
 • узагальнення одновимірних визначальних рівнянь лінійної та нелінійної теорій в’язкопружності на складний напружений стан, розробка методів ідентифікації ядер спадковості та розв’язок задач розрахунку напружено-деформівного стану та довговічності елементів конструкцій із нелінійно вязкопружних матеріалів внаслідок повзучості;
 • побудова та експериментальна апробація нелінійних моделей накопичення пошкоджень, моделей та критеріїв довготривалого руйнування внаслідок повзучості та класичної втоми за умов одновісного та складного напруженого станів;
 • розробка та експериментальна апробація методів прогнозування характеристик втоми конструкційних матеріалів та методів прогнозування довговічності елементів конструкцій внаслідок втоми за умов одновісного асиметричного та двовісного комбінованого навантаження.

Досягнення:
Член «Gesselschaft für Angewandte Mathematik und Mechanik» (GAMM) (1991), член Нью-Йоркської академії наук (1995), член Європейського механічного товариства «Euromech» (EC) (1996)
Опублікував 4 монографії (з них 3 без співавторів), близько 300 наукових праць (з них більше 100 без співавторів) та отримав 20 патентів на винаходи (з них 5 патентів без співавторів).
Підготував 12 кандидатів наук.
Наукові нагороди (премії): Державна премія України у галузі науки та техніки (1990), Премії Національної академії наук України (1988, 2011). Член редакційної колегії міжнародного наукового журналу «Прикладна механіка» та наукового журналу „Вісник Національного технічного університету України „КПІ””.
Керував міжнародним колективом вчених (Germany, Great Britain, Russia, Ukraine) у виконанні науково-дослідних проектів INTAS (1997-2002, 2004-2007).

Контактна інформація: creep@inmech.kiev.ua, тел. +380444565315 , Кабінет № 221, корп. 3

Основні публікації:
 • Карнаухов В.Г., Козлов В.І., Січко В.М., Завгородній А.В. Тривимірні задачі про коливання і дисипативний розігрів тіл обертання з пасивних і п’єзоактивних в’язкопружних матеріалів. – Миколаїв: Іліон, 2017. – 138 с.
 • Булат А.Ф., Дырда В.И., Карнаухов В.Г., Звягильский Е.Л., Кобец А.С. Прикладная механика упруго–наследственных сред. В 3–х томах. Т.4 (доп.). Вынужденные колебания и диссипативный разогрев неупругих тел. – К.: Наук. думка, 2014. – 520 с.
 • Булат А.Ф., Дырда В.И., Карнаухов В.Г., Звягильский Е.Л., Кобец А.С. Прикладная механика упруго–наследственных сред. В 3–х томах. Т.3. Термомеханическая теория вязкоупругих тел. – К.: Наук. думка, 2013. – 428 с.
 • Карнаухов В.Г., Михайленко В.В. Нелинейная термомеханика пьезоэлектрических неупругих тел при моногармоническом нагружении. – Житомир: ЖГТУ. – 2005. – 428с.
 • Механика композитов: в 12т. / под общей ред. Гузя А.Н. Т.9 Кубенко В.Д., Бабаев А.Э., Беспалова Е.И., Василенко А.Т., Григоренко А.Я., Заруцкий В.А., Карнаухов В.Г. и др. Динамика элементов конструкций. – К.: А.С.К. – 1999. –379 c.
 • Механика композитов: в 12т. / под общей ред. Гузя А.Н. Т.6 Гузь А.Н., Шульга Н.А., Томашевский В.Т., Захватов А.С., Карнаухов В.Г. и др. Технологические напряжения и деформации в материалах. К.: А.С.К.– 1997. – 394 с.
 • Карнаухов В.Г., Гуменюк Б.П. Термомеханика предварительно деформированных вязкоупругих тел. – К.: Наук. думка. – 1990. – 304с.
 • Механика связанных полей в элементах конструкций: В 5-ти т. / под общей ред. А.Н.Гузя. Т. 4. Карнаухов В.Г., Киричок И.Ф. Электротермовязкоупругость. – К.: Наук. думка, 1988. – 320с.
 • Потураев В.Н., Дырда В.И., Карнаухов В.Г., Козлов В.И., Сенченков И.К., Мазнецова А.В. Термомеханика эластомерных элементов конструкций при циклическом нагружении. – К.: Наук. думка. – 1987. – 288с.
 • Карнаухов В.Г., Киричок И.Ф. Связанные задачи теории вязкоупругих пластин и оболочек. – К.: Наук. думка. – 1986. – 224с.
 • Карнаухов В.Г., Сенченков И.К., Гуменюк Б.П. Термомеханическое поведение вязкоупругих тел при гармоническом нагружении. – К.: Наук. думка. – 1985. – 288с.
 • Карнаухов В.Г. Связанные задачи термовязкоупругости.– К.: Наук. думка. – 1982. – 260с.
 • Bulat A.F., Dirda V.I., Karnaukhov V.G., Agal’tsov G. M. Effect of Ionizing Radiation on the Mechanical Behavior of Rubber Materials // Int. Appl. Mech. – 2021. – Vol. 57, Issue 4.– P. 379 – 385. https://doi.org/10.1007/s10778-021-01089-z
 • Karnaukhov V.G., Kozlov V. I., Karnaukhova T. V. Critical electric load on a hinget thermoelectroelastic rectangular plate with piezoelectric sensors and actuators // Int. Appl. Mech. – 2019. – Vol. 55, Issue 6. – P. 596–600. https://doi.org/10.1007/s10778-019-00981-z
 • Bulat A.F., Dyrda V.I. & Karnaukhov V.G. Durability of thermoviscoelastic bodies under long-term cyclic loading // Int. Appl. Mech. – 2019. – Vol. 55, Issue 5. – P. 496 –504. https://doi.org/10.1007/s10778-019-00971-1
 • Karnaukhov V.G., Kozlov V.I.& Karnaukhova T.V. Forced vibrations and dissipative heating of hinged flexible viscoelastic rectangular plates with actuators under shear deformation // Int. Appl. Mech. – 2018. – Vol. 54, Issue 1. – P. 85–93. https://doi.org/10.1007/s10778-018-0862-6.
 • Karnaukhov V.G., Kozlov V.I., Karnaukhova T.V. Influence of anisotropy and transverse-shear strains on the performance of piezoelectric sensors and actuators // Int. Appl. Mech. – 2018. – Vol. 54, Issue 3. – P. 331–338. https://doi.org/10.1007/s10778-018-0884-0 .
 • Karnaukhov V. G., Kirichok I. F., Kozlov V. I. Thermomechanics of inelastic thin-walled structural members with piezoelectric sensors and actuators under harmonic loading (Review) // Int. Appl. Mech. – 2017. – Vol. 53, Issue 1. – P. 6 –58. – DOI: https://doi.org/10.1007/s10778-017-0789-3
 • Карнаухов В.Г., Козлов В.И., Карнаухова Т.В. Вплив деформацій зсуву на ефективність роботи п’єзоелектричних сенсорів та актуаторів при активному демпфуванні резонансних коливань непружних пластин і обоблонок //Опір матеріалів і теорія споруд. – 2015. – №95. – С. 75-95.
 • Karnaukhov V.G., Kozlov V.I., Zavgorodnii A.V., Umrykhin I.N. Forced Resonant Vibrations and Self-Heating of Solids of Revolution Made of a Viscoelastic Piezoelectric Material // Int. Appl. Mech. – 2015. – Vol. 51, Issue 6. – P. 614–622. https://doi.org/10.1007/s10778-015-0718-2
 • Karnaukhov V.G. The Forced Harmonic Vibrations and Dissipative Heating of Nonelastic Bodies //Encyclopedia of Thermal Stresses /Ed: Richard B. Hetnarski. – New York, Dordrecht: Springer, 2014. – Vol. 4. – P. 1711-1722.
 • Karnaukhov V.G. Piezothermo-Inelastic Behaviour of Structural Elements: Vibrations and Dissipative Heating //Encyclopedia of Thermal Stresses /Ed: Richard B. Hetnarki. – New York, Dordrecht: Springer, 2014. – Vol. 7. – P. 3910-3919.
 • Karnaukhov V. H., Sichko V. M. and Karpenyuk A. S. Influence of physical nonlinear on resonance vibrations and dissipative heating of inelastic rectangular plates // Journal of Mathematical Sciences. – 2009. – Vol. 161, No. 1. – P. 54–61.
 • Karnaukhov V.G., Karnaukhova T.V., McGillicaddy O. Thermal failure of flexible rectangular viscoelastic plates with distributed sensors and actuators // Journal of Engineering Mathematics. –2013. – Vol. 78, No.1. – P. 199 – 212.
 • Karnaukhov V.G., Kozlov V.I., Karnaukhova T.V. Influence of dissipative heating on active damping of forced resonance vibrations of flexible viscoelastic cylindrical panel by piezoelectric actuators // Journal of Mathematical Sciences. – 2012. – Vol. 183, No. 2. – P. 205 – 221.
 • Karnaukhov V.G. Thermomechanics of coupled fields in passive and piezoactive inelastic bodies under harmonic deformations //Journal of Thermal stresses. – 2005. – Vol. 28, No.6 – 7. – P. 783– 815.
 • Karnaukhov V.G., Senchenkov I. K. Thermomechanical behavior of a viscoelastic finite circular cylinder under harmonic deformations //Journal of Engineering Mathematics. – 2003. – Vol. 46, No. 3–4. – P.299–312. https://doi.org/10.1023/A:1025027807089

Співробітники відділу

Фернаті Павло Вікторович, к.т.н., Cтарший науковий співробітник.

Освіта: Освіта вища, закінчив в 2002р. Національний Університет харчових технологій, Київ, Механічний факультет, інженер механік.

Напрямки наукової діяльності: дослідження та моделювання процесів деформування нелінійно-в’язкопружних матерілів.

Досягнення:
 • 2004 по 2007 рік Фернаті П.В. приймав участь у виконанні міжнародного наукового проекту INTAS N 03-51-6046. У звітний період він є виконавцем тем НДР відділу (№350, 359, 464, 483).
 • у 2006 році Фернаті П.В. став стипендіатом НАН України,
 • у 2008, 2012 році - стипендіатом Президента України.
 • У 2008 році йому присуджено премію імені академіка Г.М.Савіна за найкращі наукові публікації серед молодих вчених.
 • 2009-2010, 2011-2012, 2013-2014 роках очолював проект науково - дослідних робіт, які виконуються згідно з грантом Національної академії наук України для молодих учених.
 • 2010 році йому присуджено премію імені академіка Ф.П.Білянкіна за найкращі наукові публікації серед молодих вчених.

Контактна інформація: creep@inmech.kiev.ua, тел +380445967734, Кабінет № 306, корп. 3

Основні публікації:
 • Голуб В.П., Кобзарь Ю.М., Фернати П.В. К определению параметров ядер наследственности изотропных нелинейно-вязкоупругих материалов при сложном напряженном состоянии // 2019.- 55, №6. - С. 25 - 45.
 • Романов О.В. Фернаті П.В. До питання врахування впливу третього інваріанту девіатора напружень на процес довготривалого деформування нелінійно-в’язкопружних матеріалів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка, серія фізико-математичні науки. – 2019, N1. – С. 185-188.
 • Голуб В.П., Павлюк Я.В., Фернати П.В. К определению параметров дробно-экспо-ненциальных ядер наследственности в нелинейных теориях вязкоупругости // 2017.- 53, №4. - С. 76 - 93.
 • Голуб В.П., Фернати П.В., Ляшенко Я.Г. Об определении параметров дробно-экспоненциальных ядер наследственности линейнo вязко-упругих материалов // 2008.- 44, №9. - С. 12 - 25.

Кобзар Юрій Михайлович, Ph.D, Старший науковий співробітник

Освіта: Освіта вища, закінчив в 1975р. Київський державний університет ім. Т.Г.Шевченка, факультет кібернетики за спеціальністю прикладна математика;

Напрямки наукової діяльності: Просторові граничні задачі пружності та термопружності в анізотропних середовищах. Нелінійна повзучість вязкопружних середовищ. Моделювання руйнувань матеріалів в умовах повзучості та багатоциклової втоми під дією симетричних навантажень;

Контактна інформація: creep@inmech.kiev.ua, тел +380445967734, Кабінет №. 306a

Основні публікації:
 • Кобзарь Ю.М. Модель хрупкого разрушения стержней в условиях длительной прочности. Теоретическая и прикладная механика.-2011. –Вып.49, №3. Донецкий нац. университет. Стр. 76-82.
 • Голуб В.П., Кобзарь Ю.М., Рагулина В.С.Определение параметров ядер наследственности нелинейно-вязкоупругих материалов при растяжении. Прикл. механика. - 2013. – Вып.49, № 1. Стр. 122-135.
 • Кобзарь Ю.М. Модель хрупкого разрушения конструкционных материалов при сжатии в условиях длительной ползучести. Авиационно-космическая техника и технологии.-2014, №7(114). НАУ им.Н.Е.Жуковского «Харьковский авиационный институт». Стр. 132-136.
 • Кобзарь Ю.М. Модели длительного хрупкого разрушения стержней при растяжении и сжатии в условиях ползучести. Прикл. механика.- 2017. – Том 53, №4. Стр. 106-116.
 • Кобзар Ю.М. Моделювання процесу руйнування стержнів внаслідок багато циклової втоми за умов симетричного розтягу стиску. Прикл. механіка. – 2022.- Том 58, №1. Стор. 102-114.

Маслов Борис Петрович, Доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник

Освіта: Освіта вища, закінчив в 1969 р. Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, механіко-математичний факультет за спеціальністю механіка

Напрямки наукової діяльності: механіка повзучості, прикладна математика, теорія та методи механіки композитних матеріалів, чисельно-аналітичні методи досліджень

Досягнення: 13.12.1988 лауреат Державної премії України 1988р.

Контактна інформація: creep@inmech.kiev.ua, тел +380445967734, Кабінет №. 409Г

Основні публікації:
 • Б.П.Маслов Нелінійна спадкова повзучість ізотропних композитів випадкової структури Прикл. Механіка, 2022, №1, с.
 • Maslov B.P. CombinedNumerical and Analytical Determination of Poisson’s Ratio for Viscoelastic Isotropic Materials // Int. Appl. Mech. – 2018. – 54, N 2. – P. 220 – 230.
 • Маслов Б.П. Застосування квазілінійної моделі в’язкопружності для прогнозування повзучості неоднорідного геологічного середовища // Вісник Київського національного ун-ту ім. Тараса Шевченка. Серія фізико-математичні науки. – 2019. – № 1. – С. 122 – 125.
 • Maslov B.P. Thermal-stress concentration near inclusions in viscoelastic random composites // Journal Engineering Mathematics, 2008. – №61. – P. 339-355.
 • Механика композитов (под общей ред. Гузя А.Н.); В 12-и томах. Т. З. Хорошун Л.П., Маслов Б.П., Шикула Е.Н. и др. Статистическая механика и эффективные свойства материалов. – Киев: Наук. думка, 1993. – 390с.
 • Хорошун Л.П., Маслов Б.П. Нелинейные свойства композитных материалов стохастической структуры. – Киев:Наук. думка, 1993, 132с.
 • Хорошун Л.П., Маслов Б.П., Лещенко П.В. Прогнозирование эффективных свойств пьезоактивных композитных материалов. – Киев: Наукова думка: 1989, 208с.

Пелих Володимир Миколайович, молодший науковий співробітник

Освіта: Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Інженерно-фізичний факультет, інженер-технолог

Напрямки наукової діяльності: Механіка деформівного твердого тіла, інженерне матеріалознавствою

Контактна інформація: ut4ura@ukr.net, тел +380445967734, Кабінет № 307, корп. 3

Основні публікації:
 • 1. Голуб В.П., Пелых В.Н. Прогнозирование усталостной долговечности призматических металлических стержней при асимметричном растяжении-сжатии методом эквивалентных напряжений // Вісник Національного технічного університету України “КПІ”. Машинобудування.- 2010.- №58.- С. 177-182.
 • Пелих В.М. Визначення довговічності конструкційних алюмінієвих сплавів за умови асиметричного розтягнення-стиснення методом еквівалентних напружень // Наукові вісті Національного технічного університету України “КПІ”. Технічні науки.- 2011.- №80.- С. 114-119.
 • Голуб В.П., Пелых В.Н., Погребняк А.Д. К задаче расчета усталостной долговечности призматических стержней при асимметричном изгибе и кручении // Сб. «Авиационно-космическая техника и технология».- 2012.- №8.- С.129-133.
 • Пелых В.Н. Прогнозирование предельного состояния и долговечности конструкционных материалов при воздействии симметричного циклического изгиба и статического кручения // Проблемы прочности.- 2017.- №5.- С. 60-66.
 • Погребняк А.Д., Пелых В.Н., Касперская В.В. К выбору модели предельного состояния жаропрочных материалов при одноосном асимметричном нагружении // Прикладная механика.- 2018.- Том 54, № 1.- С. 68-77.

Плащинська Алла Вікторівна, к.т.н., старший науковий співробітник.

Освіта: Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Механіко-машинобудівний факультет, інженер механік-дослідник

Напрямки наукової діяльності: Кінетика тріщин втоми ,механіка неперервного пошкодження, механіка руйнування

Контактна інформація: creep@inmech.kiev.ua, тел +380445967734, Кабінет №.219, корп. 3

Основні публікації:
 • Golub V.P, Plashchynska A.V. A phenomenological model of fatigue crack growth in perfectly plastic infinite plates under completely reversed uniaxial loading// International applied mechanics, Volume 41,N 12, 2005,P.1426-1436
 • Плащинская А.В. Анализ влияния асимметрии цикла нагружения на кинетику роста усталостных трещин.// Харьков „ХАИ”, Авиационно-космическая техника и технология , 2014, Т.7, №7/114, сс.125-131
 • Golub V.P, Plashchynska A.V. On the Theory of Growth of Fatique Mode I Cracks in Thin Isotropic Plates of Finite Size Under Uniaxial Tension-Compression //International Applied Mechanics 54 (2), 188-207, 2018
 • Plashchynska A.V. To the modelling of the fatigue cracks propagation in thin isotropic plates under biaxial asymmetric tension-compression //Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка, серія фізико-математичні науки -2019, №1, С.153-156, [PDF] с сайта univ.kiev.ua
 • Плащинська А.В. Щодо способу розрахунку кінетики накопичення пошкодження вздовж фронту тріщини втоми в тонких пластинах//Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка, серія фізико-математичні науки. – 2021. – №3. – С. 89-92.

Резнік Віра Сергіївна, к.ф-м.н., Cтарший науковий співробітник

Освіта: Національний Технічний Університет України «КПІ» Фізико-математичний факультет, математик.

Напрямки наукової діяльності: Ідентифікація ядер спадковості нелінійно-в’язкопружних матеріалів за умов складного напруженого стану.

Сторінка в Інтернеті: https://www.facebook.com/profile.php?id=100001618575066

Контактна інформація: creep@inmech.kiev.ua, тел +380967777974, Кабінет 101, корп. 3

Основні публікації:
 • Голуб В.П., Кобзарь Ю.М., Рагулина В.С. К задаче идентификации ядер наследственности в нелинейной теории вязкоупругости // Теорет. и прикл. механика.- 2009.- Вып. 45.- С. 39-49.
 • Голуб В.П., Кобзарь Ю.М., Рагулина В.С. Метод определения параметров ядер наследственности в нелинейной теории вязкоупругости.// Прикл. механика.- 2011.-т.47. №3-С. 75-88.
 • Голуб В.П., Кобзарь Ю.М., Рагулина В.С. Определения параметров ядер наследственности нелинейно-вязкоупругих материалов при растяжении.// Прикл. механика.- 2013.-т.49. №1-С. 122-135.
 • Голуб В.П, Рагулина В.С., Фернати П.В. Определение параметров ядер наследственности нелинейно – вязкоупругих материалов при кручении. // Прикл. механика.- 2015- т.51. №2-С. 88-101.
 • Павлюк Я.В., Рагуліна В.С., Фернаті П.В. Повзучість ізотропних однорідних і нестаріючих лінійно-в’язкопружних матеріалів за умов складного напруженого стану //Матеріали конференції «Сучасні проблеми механіки » Київ, 2017, 173-177, 3.
 • Голуб В.П, Павлюк Я.В., Резник В.С. К расчету деформаций ползучести и релаксации напряжений в тонкостенных трубчатых элементах из линейно- вязкоупругих материалов. 1. Суперпозиция сдвиговой и объемной ползучести. // Прикл. механика. (подано до друку).
 • Павлюк Я.В., Фернаті П.В. Рагулина В.С. Визначення параметрів дробово-експоненційх ядер спадковості у нелінійно-в’язкопружних матеріалах в кубічній теорії в’язкопружності // Cучасні проблеми механіки та математики: збірник наукових праць у 3-х т. / за заг. ред. А.М. Самойленка та Р.М. Кушніра [Електронний ресурс] // Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України. – 2018. – Т. 1., С. 119-121. Режим доступу до ресурсу: www.iapmm.lviv.ua/mpmm2018 .

Романов Олександр Веніамінович, к.т.н., cтарший науковий співробітник.

Освіта: Національний Авіаційний Університет, Київ,Механічний факультет, інженер механік

Напрямки наукової діяльності: Вплив виду напруженого стану на процес тривалого деформування конструкційних матеріалів

Контактна інформація: creep@inmech.kiev.ua, тел +380449567734, Кабінет № 307, корп. 3

Основні публікації:
 • Романов О.В. Щодо впливу напруженого стану на деформування конструкційних матеріалів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка, серія фізико-математичні науки. – 2021. – №4. – С. 66-69.
 • Романов О.В. До питання впливу напруженого стану на процес деформування конструкційних матеріалів // Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції „Прогресивна техніка технологія та інженерна освіта”. – Київ : ММІ НТУУ „КПІ” ім. І.Сікорського, 2020. – С. 68-72.
 • Романов О.В. Фернаті П.В. До питання врахування впливу третього інваріанту девіатора напружень на процес довготривалого деформування нелінійно-в’язкопружних матеріалів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка, серія фізико-математичні науки. – 2019, N1. – С. 185-188.
 • Голуб В.П ,.Романов А.В Нелинейная ползучесть и длительное вязкое разрушение идеально-упругопластических стержней при растяжении// Прикладная механика.- 2008, том 44, №4.- С.120-133

Павлюк Ярослав Вікторович, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник.

Освіта: Закінчив Івано-Франківський національний технічний університет Нафти і Газу, диплом магістра за спеціальністю “Комп‘ютеризоване машинобудівне виробництво”

Напрямки наукової діяльності: механіка деформівного твердого тіла: теорія нелінійної в’язкопружності

Посилання в інтернеті: Linkedin

Контактна інформація: сreep@inmech.kiev.ua, тел +380445967734, +380504413398, Кабінет № 9А (корпус IV)

Основні публікації:
 • Голуб В.П., Павлюк Я.В., Фернаті П.В. К расчету деформаций ползучести линейно-вязкоупругих материалов при нестационарном одноосном нагружениии // Прикл. механика. – 2009. – Том 45, №10, С. 45-61.
 • Голуб В.П., Павлюк Я.В., Фернаті П.В. К определениию параметров дробно-экспоненциальных ядер наследственности нелинейно-вязкоупругих материалов // Прикл. механика.-2013.-Том 49, №2, С. 100-113.
 • Павлюк Я.В. Моделювання релаксації напружень нелінійно-в’язкопружних матеріалів за умов нестаціонарних режимів деформування/ Пробл. прочности. №5, 2017р., С.51-59.
 • Голуб В.П., Павлюк Я.В., Резник В.С. К расчету деформаций ползучести и релаксации напряжений в тонкостенных трубчатых элементах из линейно-вязкоупругих материалов. 1. Суперпозиция сдвиговой и объемной ползучести // Прикл. механика. – 2020. – Том 56, №2,- С. 36-52.